Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 15.06.2012 r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał nowo wybranych członków PRD.

 

I część - Formacyjna
Ksiądz proboszcz zapoznał nowych członków z przebiegiem spotkań PRD. Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej nastąpiło przedstawienie się wszystkich zebranych, a następnie uroczyste wręczenie powołań, którego dokonał ks. proboszcz Andrzej Nowara. Wszyscy zebrani złożyli ponadto uroczyste przyrzeczenie wykonywania powierzonej funkcji „według najlepszej woli, zgodnie z sumieniem i przepisami prawa kościelnego dla chwały Bożej i dobra Kościoła”.


Po ślubowaniu nastąpiły wybory na stanowiska – zastępcy przewodniczącego PRD - został nim p. Jan Krawczyk oraz sekretarza – tę funkcję ze względów organizacyjnych podzielono między p. Dorotę Hadam i Izabelę Zmorzyńską. Wybrano także kandydata na przedstawiciela do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej – p. Ireneusza Kominka.

 

II część – Sprawy bieżące
- W dniach od 30.06 do 5.07 grupa Dzieci Maryi wraz z ks. Tomaszem Trunkiem przeżywać będzie rekolekcje formacyjne w Koszarawie.
- Miesiące wakacyjne to także czas pielgrzymek parafialnych do Częstochowy oraz Piekar.


Sprawy gospodarcze
Ksiądz proboszcz poinformował o trwających pracach przy zabezpieczaniu witraży w naszym kościele, które mają zakończyć się w sierpniu.


Ksiądz Proboszcz powiadomił także o mającym miejsce przed dwoma tygodniami wydarzeniu - dewastacji żeliwnych części (11 szt.) znajdujących się na odpływach wody od strony cmentarza. 

III część – Wolne głosy
- Poruszono kwestię zamykania placu kościelnego w celu ochrony przed kierowcami, którzy skracają sobie drogę, przejeżdżając notorycznie przez plac kościelny. 
- Zaproponowano 4-5 spotkań PRD (minimum raz na kwartał).
- Ustalono dobrowolną stałą składkę pieniężną na cele organizacyjne PRD.
- Przypomniano o organizowanym przez Rycerzy Kolumba festynie parafialnym i zachęcono do udziału w tym dziele.
- Poruszono kwestię bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przy parafii jako formy pomocy oczekiwanej przez parafian, do której warto byłoby wrócić. Ksiądz proboszcz zadeklarował że w okresie wakacyjnym zorientuje się w możliwościach kancelarii prawnych znajdujących się w pobliżu parafii. 
- Dyskutowano konieczność zmian wyglądu strony internetowej parafii, dostosowaniu jej do współczesnych wymogów i potrzeb przeciętnego użytkownika. Ksiądz proboszcz poinformował, ze prace trwają i w początkach lipca nowa strona powinna zacząć działać. Wyraził także potrzeby poszukiwania osób odpowiedzialnych za bieżące prowadzenie strony.

 

Dorota Hadam

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.