Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 11.09.2012rZebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna 
Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej zostały wręczone akty nominacyjne członka PRD osobom nieobecnym na pierwszym zebraniu. Następnie ksiądz proboszcz zadał pytanie zainspirowane nagłówkiem z ostatniego numeru Gościa Niedzielnego: „Czy Bóg potrzebuje reklamy?”. Po tym pytaniu wystąpiła burza głosów. Były one podzielone wśród obecnych na zebraniu. Problem w rozbieżności zdań na ten temat wynikał z różnego rozumienia słowa „reklama” i jego konotacji. Choć głosy w tej sprawie były podzielone, wszyscy wysunęli wspólny wniosek, że trzeba odpowiedzieć na wołanie Jezusa, aby móc o Nim gorliwiej świadczyć.

 

II część – Duszpasterska 
- odejście ks. Piotra Kamińskiego i ks. Tomasza Trunka do nowych parafii, przybycie ks. Sławomira Tupaja, który przybył z Rybnika Boguszowic oraz ks. Dariusza Wrońskiego, który przybył z Wodzisławia Śląskiego 
- nowy rok szkolny i katechetyczny – został poruszony problem związany z obecnością dzieci i młodzieży w grupach parafialnych (Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa) oraz ich obecności w Kościele, członkowie PRD wspólnie zastawiali się nad poprawieniem tej sytuacji, padały różne pomysły ze strony członków, dzięki którym można by przyciągnąć dzieci i młodzież do Kościoła, między innymi były podane takie propozycje: projekt otwartych spotkań (dzięki nim można by było przybliżyć poszczególne grupy nie tylko nowym uczestnikom, ale również pozostałym grupom), współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży, animatorzy - pasjonaci do prowadzenia grup bierzmowańców, rozwijanie grup przyparafialnych, 
- w dniach 19 - 21.10.2012r wizytacja ks. bp Józefa Kupnego w naszej parafii 
- 25 listopada 2012r inauguracja II synodu diecezjalnego – wypełnienie ankiety

 

Sprawy gospodarcze: 
Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o dalszej renowacji witraży w naszym kościele (została przyznana dotacja z Urzędu Miasta Rudy Śląskiej na pokrycie 22% kosztów ich remontu). Ksiądz proboszcz poinformował również o pracach związanych z remontem krzyża na nowym cmentarzu, pod którym wierni co roku spotykają się na Mszy Świętej w dzień Wszystkich Świętych.
Również ksiądz proboszcz poinformował uczestników PRD o przeniesieniu świetlicy z salek przy kościele do ośrodka Caritas przy ulicy Ściegiennego – jest to decyzja Caritasu.

 

III część – Wolne glosy 
- Na zebraniu poruszono kwestię nieestetycznego wyglądu koszyczków, które zostały zabezpieczone przed nagminnymi kradzieżami w trakcie zbierania kolekty podczas Mszy Świętej.
- Dyskutowano również nad gazetką parafialną Laurus – czy istnieje możliwość wznowienia jej wydawania.

 

Izabela Zmorzyńska
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.