Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.11.2012r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna

Spotkanie rozpoczęte zostało omówieniem najważniejszych założeń dotyczących zainaugurowanego w Kościele II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Otwarcia tego wielkiego dzieła dokonał Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada br. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze. Kilku członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej było obecnych podczas uroczystości otwarcia , dlatego chętnie dzieliliśmy się tym przeżyciem w szerszym gronie. Relacje zawierały emocjonujące wrażenia dotyczące piękna liturgii, a także głębokie refleksje i oczekiwania wobec tak ważnego dzieła, jakim jest Synod. Jak powiedział jeden z uczestników spotkania – jest to „mocne otwarcie na działanie Ducha Świętego, nie tylko sprawa urzędnicza, lecz stan gotowości wszystkich w Kościele”. Jako członkowie rady parafialnej jesteśmy przekonani, że efekty Synodu w dużej mierze zależeć będą od sposobu i mocy zaangażowania się w owo dzieło członków wspólnoty Kościoła. Czujemy się szczególnie motywowani do podjęcia konkretnych prac, czy działań na rzecz Synodu. Nasze dzielenie się podsumował ksiądz Proboszcz stwierdzeniem, że początek Synodu daje dużo nadziei. Nawiązał do ankiety, jaką nasi przedstawiciele wypełniali przed jego rozpoczęciem. Jest ona bowiem bardzo spójna z wynikami i opracowaniem ogólnym, a zatem tematy nam bliskie będą poruszane podczas prac zespołów synodalnych.

 

Modlitwa brewiarzowa zakończyła część formacyjną spotkania.

 

II część – Duszpasterska

11 października rozpoczął się ROK WIARY.

 

Duszpasterze naszej parafii pragną podjąć wiele inicjatyw, by pobudzić wiarę w wiernych. Aby „obudzić” liturgię 10 minut przed każdą Eucharystią (oprócz godz. 17.00 – ze względu na nieszpory) odbywać się będą katechezy dotyczące obrzędów mszy świętej.

 

W związku z pojawiającymi się wśród wiernych głosami o przywrócenie sumy parafialnej, zastanawiano się nad tą propozycją. Ksiądz proboszcz zauważył, że potrzebnych jest na takiej mszy świętej co najmniej 10 ministrantów. Zaproponowano, aby zebrać tzw. starszych ministrantów do pełnienia służby przy ołtarzu . Kwestia ta wymaga jeszcze czasu i dopracowania.

 

W związku z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian w postawach liturgicznych podczas Eucharystii poproszono księży wikarych, aby tematy z tym związane zostały poruszone jako pierwsze w cyklu 30 katechez omawianych przed każdą mszą.

 

Kolejnym wydarzeniem w przeżywaniu Roku Wiary będzie czuwanie nocne organizowane podczas adwentu.

 

Ksiądz Proboszcz zapowiedział także pojawianie się billboardów dotyczących przeżywanego czasu w Kościele.

 

Zwrócono także uwagę na dobre przygotowanie mszy świętej dla dzieci, a także na umiejętne czytanie podczas Liturgii Słowa. Jest to ważne i pomocne w przeżywaniu Eucharystii przez jej uczestników.

 

Rozważano także ewentualne przesunięcie mszy świętej o godzinie 13.00 na godzinę 15.00. Członkowie PRD mieli podzielone głosy na ten temat. Niektórzy obawiają się tej zmiany w aspekcie utraty wiernych.

 

Przedyskutowano także propozycję przekształcenia pomieszczenia w domu parafialnym po byłej kaplicy na kawiarenkę lub pomieszczenie audiowizualne służące do organizacji różnego typu spotkań, prelekcji, odczytów itp. Wiąże się to oczywiście z nakładami finansowymi dotyczącymi remontu tego pomieszczenia, jak i pomieszczeń koniecznych do jego funkcjonowania (np. WC).

 

Zwrócono także uwagę na zaplanowanie w przyszłości remontu chrzcielnicy.

 

Ksiądz Sławomir poinformował o planowanej przez grupę pielgrzymkową organizacji bezalkoholowej zabawy karnawałowej, z której dochód ma być przeznaczony na dofinansowanie pielgrzymki w roku 2013.

 

W najbliższą sobotę i niedzielę po mszach świętych będzie prowadzona sprzedaż wieńców adwentowych oraz kartek świątecznych. Za sprzedaż odpowiedzialni będą członkowie grupy oazowej oraz Dzieci Maryi. Dochód przeznaczony zostanie na cele tych grup.

Ksiądz Sławek poinformował także o przygotowanej ulotce „Uratuj swój adwent”, w której zamieszczona została celebracja rodzinna adwentu.

 

Ponadto kapłan przekazał swój pomysł, który chce realizować wraz z młodzieżą podczas Roku Wiary – organizację wystaw poświeconych sakramentom.

 

Po okresie kolęd planowana jest także projekcja filmu ewangelizacyjnego oraz zaproszenie dla parafian do zaangażowania się w różne wspólnoty przyparafialne.

 

Ksiądz Dariusz zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji mszy roratnich.

 

Ksiądz Proboszcz wyjaśnił także zmianę dotyczącą procesji wokół ołtarza podczas ofiarowania darów w czasie mszy świętej – jest ona podyktowana przywróceniem tradycji i jej znaczeniem symbolicznym.

 

Sprawy gospodarcze:

Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o zakończeniu I etapu renowacji witraży w naszym kościele. Kwota poniesionych remontów to 90 tys. złotych, z czego 20 tys. stanowiła dotacja Urzędu Miasta. Kolejne raty spłacane będą na bieżąco przez kolejny rok. W przyszłym roku planowane są kolejne prace w tym zakresie na kwotę 120 tys. złotych.

 

W celu ogrzania kościoła został ocieplony strop folią termoizolacyjną, a przed świętami zostanie zamontowana instalacja elektryczna siedzeniowa w 8 pierwszych ławkach po obu stronach nawy głównej.

 

III część – Wolne glosy

- Zaplanowano spotkanie opłatkowe na dzień 6 stycznia.

 

Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.