Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej RadyDuszpasterskiej w dn. 04.02.2013r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz katechetów.

 

Zebranie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz proboszcz przybliżył zebranym czym jest synod, kto może go zwoływać oraz jakie zostały powołane komisje.

Celem spotkania było utworzenie parafialnego zespołu synodalnego. Dlatego też wszyscy przybyli zostali zapoznani z Instrukcją dotyczącą powołania zespołów synodalnych w parafiach. W skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: członkowie PRD, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz katecheci, jak również mogą to być najwyżej 3 inne osoby z parafii. Zadaniem parafialnego zespołu synodalnego będzie praca nad zagadnieniami, które przekaże Komisja Główna Synodu Diecezjalnego.

 

Po krótkim zapoznaniu nastąpiło głosowanie dotyczące wybrania osób do Prezydium Zespołu, które będą reprezentować naszą parafię. Zastępcą przewodniczącego został – p. Ireneusz Kominek, sekretarzem – p. Bogusław Meiksner, członkiem Izabela Zmorzyńska

 

Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.