Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.10.2013r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową.


I część - Formacyjna 
Ksiądz proboszcz przywołał naczelne hasło Światowych Dni Młodzieży „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, które stało się podstawą rozważań nad stanem duchowym naszej parafii. Ksiądz Nowara podkreślił, że każdy z nas wezwany jest do apostolstwa, do ewangelizacji.


W różnych krajach chrześcijańskich obserwuje się brak życia ewangelicznego. Pierwszą przestrzenią apostolstwa jest własne środowisko – rodzina, miejsce pracy, parafia. Często myślimy o ewangelizacji dalekich krajów, a przecież każdy jest misjonarzem w swoim środowisku. W naszej parafii niestety w cotygodniowej niedzielnej mszy świętej uczestniczy zaledwie 30 procent parafian. A przecież chrześcijanin, żyjąc na co dzień Chrystusem, daje o nim świadectwo – pociąga do Niego innych. W ostatnich latach wykształciło się hasło „wierzący – niepraktykujący”. Czy jednak da się wierzyć i nie praktykować? Tylko świadectwo każdego z nas może pociągać, ale i odciągać od Boga! Wiary przecież nie da się oderwać od tego, co dzieje się wokół nas. Przesłanie ze spotkania młodzieży z papieżem jest więc aktualne i stanowi wyzwanie dla nas wszystkich. Nasza postawa ma być jednoznaczna – to dla Boga kształtujemy swoje środowisko bliższe i dalsze.


Wielu z nas głęboko w sercu leży katolickie wychowanie młodego pokolenia. Zastanawialiśmy się, czy papież Franciszek będzie autorytetem dla młodzieży. Są przecież katolicy, którzy w Ojcu Świętym widzą wielkiego reformatora Kościoła. Domagają się „poluzowania” pewnych reguł. W wielu wypowiedziach medialnych słychać manipulowanie słowami papieża Franciszka. To niepokojące zjawisko. Obecny na spotkaniu ksiądz Dariusz ze smutkiem stwierdził, że współczesna młodzie niewiele interesuje się słowami papieża.


Należy pamiętać, że niezależnie od czasów EWANGELIA wciąż wzywa o głoszenia Jezusa. A Kościół to taka instytucja, która ma zarażać swoją ewangelicznością.


Ojciec Święty – Franciszek – jak podkreślił ksiądz proboszcz – trzyma się nauki Kościoła, bo jest „wiernym synem Kościoła’. Niczym zatem jego przesłanie nie różni się od poprzedników. On po prostu mówi w inny sposób – otwarty, bezpośredni i tym samym wskazuje na sposób ewangelizacji. Franciszek ma inne doświadczenie stad inny język przekazu –bardziej prosty, dosadny, nie obawiający się tematów kontrowersyjnych. Otwartość papieża sprawia, że jest odbierany w otwarty sposób. Nasze dzielenie się podsumowaliśmy stwierdzeniem, że należy pracować na zasobach i wykorzystywać, a nie zaprzepaścić tych 30 procent ludzi praktykujących.

 

II część – Duszpasterska 
W niedzielę Chrystusa Króla kończy się ROK WIARY.


Nadal prowadzone są katechezy liturgiczne przed mszami, niestety uczestniczy w nich niewielu wiernych. Aby zaakcentować zakończenie Roku Wiary zaproponowaliśmy kiermasz książki religijnej.


Przed Bożym Narodzeniem w sklepach sieci Biedronki zostanie przeprowadzona zbiórka żywności, która rozprowadzimy wśród potrzebujących naszej parafii. Koordynatorami akcji zostaną Rycerze Kolumba.


Ksiądz biskup wydał dekret o powołaniu przy parafiach Parafialnych Rad ds. ekonomicznych, składających się z 4 członków – księdza proboszcza oraz 3 wiernych posiadających kompetencje w normach prawnych i ekonomicznych. Zadaniem tej rady będzie sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego zawierającego miedzy innymi informacje o inwestycjach, planach i wydatkach parafii. Kadencja takiej rady trwa 3 lata, a jej członkowie mogą w niej zasiadać maksymalnie przez 2 kadencje. Rada obradować będzie co najmniej 2 razy w roku, by wspierać proboszcza w podejmowaniu zadań inwestycyjnych.


W ostatnim czasie w parafii ukończono prace związane z remontem i wymianą witraży za kwotę 80 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy otrzymaliśmy z miasta. Do zapłaty do kwietnia pozostało 50 tysięcy. Dalsze prace przewidziano dopiero w 2015 roku. Do tego czasu podejmowane będą inwestycje związane z ogrzewaniem ławek oraz ociepleniem stropu.


W czasie tegorocznej kolędy pomagać będzie ks. Franciszek Zając ze względu na szybko przypadające ferie zimowe. 
Niepokojem napawa radykalny spadek ilości wiernych przystępujących do komunii świętej.


Dużym zainteresowaniem cieszyły się rekolekcje trzeźwościowe, które zgromadziły wielu uczestników. Wyrazili oni zadowolenie z czasu spędzonego z Bogiem.


Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.