Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 10.03.2014r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.


Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące nowej ewangelizacji. Po krótkim przedstawieniu czym jest nowa ewangelizacja, czego dotyczy, nastąpiła dyskusja. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego ludzie mają problem z relacją z Bogiem (dlaczego od niego odchodzą) oraz, jak ewentualnie w dzieło ewangelizacji możemy się włączyć w naszej wspólnocie.


Powodów odchodzenia od Boga podaliśmy sporo. Przypomnieliśmy sobie sprawozdanie księdza proboszcza dotyczące statystyk. Zostało podane, że tylko 30 % wiernych uczestniczy w niedzielnych Mszach św. w naszej parafii, natomiast 70% wiernych wpuszcza księdza w czasie odwiedzin duszpasterskich. Zastanawialiśmy się w tym miejscu dlaczego tak jest. Doszliśmy do wniosku, że jednym z wielu czynników może być to, iż parafianie chętnie uczestniczą w Eucharystii w ościennych parafiach, jest to spowodowane bliskością położenia innej parafii bliżej miejsca zamieszkania, jak również „krótszą” Mszą św. Powodem jest również to, że ludzie twierdzą, iż nie rozumieją Mszy św.


Aby włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, jednogłośnie stwierdzono, że podstawą jest MODLITWA. Również w naszej parafii od paru tygodni modlimy się o dzieło nowej ewangelizacji. Następnie głosy były podzielone. Padały m.in. takie propozycje jak: zaproszenie ludzi na eucharystię, a nie nachodzenia ich, poprawa nagłośnienia w naszym kościele, podniesienie poziomu, aby dzieci i młodzież mogli dostać najwyższą jakość naszej wiary, czynne włączenie się w działalność szkoły oraz promowanie zdolności młodzieży, poprzez spektakle, które przygotowują w ramach szkolnych programów.


Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.