Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 19.02.2015r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków PRD. Nastąpiło odczytanie sprawozdania z 25.11.2014r.

 

I część – formacyjna 
Tematem części formacyjnej była: „Działalność charytatywna”. Ksiądz Andrzej Nowara przybliżył członkom PRD problem działalności charytatywnej. Pouczył, że działalność charytatywna miała swoje początki już w IV w., tworzono już wtedy szpitale, domy opieki i przytułki, które miały służyć ludziom. W naszej parafii również rozwija się działalność charytatywna. Przejawia się ona w następujących formach pomocy: 
- kuchnia wydająca codziennie posiłki dla najuboższych,
- wigilia organizowana przez naszą parafię razem ze Związkiem Górnośląskim, 
- spotkania osób starszych, 
- pomoc doraźna – paczki świąteczne dla chorych i rodzin wielodzietnych.


Mimo, że w parafii jest prowadzona działalność charytatywna, członkowie PRD wspólnie podjęli decyzję, że warto utworzyć w parafii zespól charytatywny, który byłby odpowiedzialny za dotarcie do osób, które potrzebują pomocy. Narodziły się również pomysły, które pomogłyby w znalezieniu osób potrzebujących, np. skrzynka potrzeb (pomocy), tablica informacyjna dot. pracy, którą mogą zaproponować parafianie, jak również pomoc starszych uczniów i studentów, którzy mogliby udzielać korepetycji. Wspólnie stwierdziliśmy, że najpierw trzeba coś z siebie dać, a nie narzekać i patrzeć na problemy z boku.

 

II część – sprawy bieżące 
Parafianie bardzo pozytywnie wyrażali się nt. homilii, która jest głoszona z górnej ambony. Pojawiła się prośba, ażeby rozesłanie odbywało się z bardziej widocznego miejsca. Nie jest to jednak możliwe z powodu zasad liturgicznych, które ściśle określają miejsce rozesłania.


W naszej parafii rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród parafian. Spotkania odbywają się od 18.02.2015r.


Wystąpił również problem z ogrzewaniem, które nie spełnia wymogów parafian. Ludzie narzekają na zimno w kościele.


Wystąpiono z propozycją, aby osoby, które posiadają zdjęcia z pierwszej komunii świętej, mogły je udostępnić, w celu zrobienia wystawy związanej z rocznicami.


Następny termin zebrania PRD zaproponowano na 25.05.2015r.
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.