Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 25.05.2015r.Zebraniu przewodniczył ks. Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków rady parafialnej. Po modlitwie brewiarzowej nastąpiło odczytanie protokołu z 19.02.2015r.

 

I część - formacyjna
Tematem spotkania było „Duszpasterstwo dorosłych w parafii”. Ksiądz proboszcz przybliżył krótką historię kształtowania się duszpasterstwa. Jednym z celów duszpasterstwa jest troska o zbawienie dusz. Biblijny obraz duszpasterstwa to pasterz i jego owce. 
Podstawowym miejscem, w którym uobecnia się duszpasterstwo, jest parafia. To w niej powinny rodzić się grupy dla dorosłych i starszych parafian. Po parafii, miejscem obecności duszpasterstwa mogą być audycje w radiu, czy w telewizji, które powinny informować i troszczyć się o zbawienie słuchaczy Słowa Bożego. W naszej diecezji jest również duszpasterski telefon zaufania w Katowicach, który służy pomocą diecezjanom.


W naszej parafii duszpasterstwo dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w grupach przyparafialnych, tj.: Krąg Biblijny, Legion Maryi, Katecheza Dorosłych, Franciszkański Zakon Świeckich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Rycerze Kolumba, Oaza Rodzin. Oprócz stałych grup, które są obecne przy parafii, odbyły się również spotkania dla dorosłych, które miały określoną ilość spotkań. Można do nich zaliczyć: Wieczór Uwielbienia, Seminarium Odnowy Wiary oraz Projekt Prawda. Po zakończeniu Seminarium Odnowy Wiary zrodził się pomysł powołania Wspólnoty Dorosłych.


Po przytoczeniu informacji dotyczących duszpasterstwa osób dorosłych przez księdza proboszcza nastąpiła dyskusja. Członkowie PRD podzielili się między sobą sytuacją, jaka panuje obecnie w niektórych grupach przyparafialnych.


Problem, jaki pojawia się w parafii to duży wachlarz wyboru grup dla dorosłych, ale niestety są one mało liczne. Na przykładzie Legionu Maryi, stwierdzono, że bardzo ciężko i trudno jest zachęcić dorosłych do uczestniczenia w grupie. Ostatnia osoba, która przystąpiła do tej grupy, przybyła ok. 2 lat temu. Jest to smutne, że ludzie nie czują potrzeby przyłączenia się do grup, bądź wręcz przeciwnie nie mają czasu. Niektórzy boją się, że nie będzie dla nich miejsca w nich, albo nie podołają dodatkowym obowiązkom. 
Pozytywnym akcentem, jaki jest obecny w naszej parafii to nieformalna grupa osób, które modlą się za dzieci nienarodzone. Zapewniają oni wsparcie modlitewne.


Członkowie zaproponowali również, aby uściślić więź duszpasterską między kapłanami naszej parafii z parafianami. Zauważono próby nawiązania takiej więzi ze strony księdza proboszcza, który po Mszach Świętych często rozmawia z parafianami. W naszej parafii miejscem, nawiązania tej więzi stała się również parafialna kawiarenka, w której można spotkać się i porozmawiać. Zauważono, że również wikariusze naszej parafii korzystają z tej formy spotkania z parafianami. Pan Bogusław Meiksner zaproponował, aby każda grupa zastanowiła się jaka jest jej formacja, jakie ma wady i zalety. Każda grupa powinna otworzyć się na nowe osoby, stworzyć miejsce dla ogólnej, otwartej formacji. Następnym pomysłem, który powinien pomóc w „reklamie” grup parafialnych jest częste głoszenie zaproszenia z ambony, które zachęci parafian do uczestniczenia w grupach. Zaproponowano również zrobić plakaty czy ulotki, które rozreklamowałyby grupy parafialne.

 

II część – sprawy bieżące
Za sprawę bieżącą uznano sprawę syryjskich chrześcijan, którzy uciekają ze swej ojczyzny na skutek zamieszek. Zadano sobie pytanie, czy my jako parafia możemy się włączyć w pomoc tym ludziom. Członkowie odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie, ale zaznaczyli, że jest to możliwe w ramach działalności charytatywnej.


Spotkanie PRD zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza. Następny termin spotkania PRD ustalono na czas po wakacjach.
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.