Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.02.2016r.Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przybliżył wszystkim zebranym historię Światowych Dni Młodzieży. ŚDM wyszły z inicjatywy Jana Pawła II w latach 80. Od roku 1985 odbywały się spotkania młodzieży w jednym, wybranym miejscu, gdzie młodzi ludzie mogli doświadczać Boga i dzielić się Nim z innymi. Raz na 2-3 lata miejscem spotkania ŚDM jest wybierane miejsce, do którego zapraszani są młodzi z całego świata. Natomiast co roku w Niedzielę Palmową młodzi ludzie zapraszani są na spotkanie do katowickiej archikatedry Chrystusa Króla.

 

Pierwsze spotkanie ŚDM odbyło się w Rzymie, następnie w Buenos Aires, Hiszpanii, czy w Polsce. Od 1997r., gdzie ŚDM odbyły się w Paryżu, zmieniono formułę. Wcześniej spotkania ŚDM odbywały się w ciągu dwóch dni, aktualnie pielgrzymi przebywają tydzień w wybranych diecezjach, a następnie przemieszczają się do miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia centralne. Spotkanie końcowe ŚDM połączone z wizytacją Ojca Świętego odbywają się w sobotę i niedzielę.

 

Od 2001r. ŚDM mają swoje znaki, którymi są krzyż oraz ikona Matki Bożej. Od tego też czasu znaki te są obecne w trakcie dni ŚDM, a w przerwie między ŚDM jest możliwość ich peregrynacji.

 

ŚDM są doświadczeniem radości kościoła i wiary. Każde ŚDM mają słowa przewodnie, które towarzyszą spotkaniom młodych ludzi. Polska, na rok 2016, stworzyła motto: Błogosławienie miłosierni.

 

II część – realizacja tematu zebrania

Po przybliżeniu historii ŚDM nastąpiła dyskusja. Stwierdzono jednogłośnie, że ŚDM są wielkim wydarzeniem, w którym żyjemy. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób parafia może przygotować się do tych, którzy przyjadą. Jak mamy przygotować naszych parafian, którzy wybierają się na ŚDM? Oraz jak sami możemy się przygotować, jako parafianie.

 

Ks. Sławomir Tupaj krótko opowiedział w jaki sposób nasza młodzież przygotowywuje się do ŚDM. Jedną z ważniejszych idei było przybliżenie tych państw, gdzie odbywały się ŚDM. Pokazanie ich kuchni, kultury, przesłania papieża. Ks. Sławek sam stwierdził, że z homilii papieży można by stworzyć książkę, które warto przybliżyć młodym ludziom. Warto również zatroszczyć się o sprawy duchowe. Ks. Sławek przypomniał nam o przedstawieniu dotyczącym czwartego króla. Wspomniał również o spotkaniach w I soboty miesiąca, podczas których młodzież oprócz modlitwy, może wysłuchać konferencje, ma spotkania w grupach czy adoracje. Na zakończenie tych spotkań odbywają się nabożeństwa w kościele, na które są zapraszane również rodziny, które będą gościć pielgrzymów.

 

Ks. Sławek wspomniał również o programie L4, który ma na celu zgłoszenie się ludzi starszych, chorych, cierpiących, a chcących się modlić za ŚDM o stworzenie listy takich osób, by na koniec można było wręczyć papieżowi.

 

Planuje się również, aby nabożeństwa drogi krzyżowej były oparte an tekstach ŚDM.

 

Młodzież z Morcinka odbędzie rekolekcje oparte o ŚDM, podczas których przewodniczący klas będą losować państwa, a następnie będą przedstawiać ich logo, mogą zaśpiewać hymn ŚDM.

 

Zaproponowano, aby młodzież rozniosła przed świętami kartki oraz paczki osobom chorym.

 

Ks. Proboszcz podziękował ks. Sławkowi za opiekę i mobilizację.

 

Podano również dni, kiedy parafia będzie gościć pielgrzymów (20-25.07). W piątek (22.07) popołudniu pielgrzymi wyruszą do Piekar Śląskich, natomiast w sobotę 23.07będą mieli spotkanie na Muchowcu w godzinach od 12-15. W niedzielę 24.07 zaproponowano dzień parafialny, podczas którego odbędzie się Msza św. o godz. 11:00, a po niej lunch z parafianami. Pani Dorota Hadam zaproponowała, aby każdy przyniósł dary stołu. Koordynować mają to grupy parafialne. Pozostałe dni pozostają do zagospodarowania.

 

W parafii ruszyły kursy języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

 

Pan Jan Kocur wspomniał również o zaangażowaniu szafarzy podczas ŚDM w Krakowie. Pan Kocur, p. Kominek, p. Skolud będą odpowiedzialni za udzielanie komunii pielgrzymom podczas ŚDM.

 

III część –wolne głosy

Parafianie nadal apelują o regularne włączanie mat grzewczych w kościele, gdyż odczuwalna temperatura jest nadal niska.

 

Wysunięto propozycję zmiany miejsca celebransa, gdyż jest on źle widoczny przez niektórych parafian podczas sprawowanej Eucharystii. Wniosek ten został odrzucony, z powodów przepisów liturgicznych, które ustalają miejsce celebransa podczas sprawowania Mszy świętej.

 

Ostatni głos dotyczył przystosowania kaplicy św. Wawrzyńca, aby mogła odbywać się w niej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Odpowiedzialny za projekt oddania do użytku całodziennego kaplicy jest p. Kostoń.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja 2016r.

 

Protokołowała Izabela Zmorzyńska-Gierczak

 
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.