Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 18.10.2016r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz Proboszcz przybliżył zgromadzonym na zebraniu kilka krótkich tekstów 
z przemówień na ŚDM papieża Franciszka. Po wysłuchaniu fragmentów przemów, nastąpiła dyskusja. Ksiądz proboszcz podkreślił, że słowa papieża Franciszka niosą uniwersalne przesłanie, każdy powinien wziąć je do serca. Ksiądz proboszcz podkreślił również, że warto sięgać do przemówień, gdyż one inaczej każdego człowieka. Pan J. Krawczyk podkreślił, że bardzo podobały mu się słowa papieża z Franciszkańskiej, słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Podkreślił, że dzięki tym słowom można rozwiązać wiele problemów. Pani J. Poliwoda przypomniała, że ludzie powinni wychodzić ze swoją wiarą. Podkreśliła również, że wiara była wcześniej kształtowana w domu, jednak trzeba zmienić nią się dzielić. Powinniśmy mówić otwarcie o Bogu. Ksiądz proboszcz podsumował dyskusję, że wiele osób czuje czym są ŚDM, wielu ludzi to dotknęło, dlatego też długo będziemy zbierać owoce, które narodziły się podczas ŚDM. Ogromne znaczenie miały dni w parafii. Młodzież była bardzo poruszona tym wydarzeniem, doświadczyli wielu rzeczy, co na pewno wyda owoce w przyszłości. Dlatego też młodzież ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które są związane stricte z ŚDM. Parafii powinno zależeć, aby grupa młodych pojechała na ŚDM do Panamy. Został poruszony również pomysł, aby rodziny, które przyjmowały pielgrzymów, mogły zawiązać zgromadzenie dorosłych.

 

II część – Sprawy bieżące

Pan J. Kocur przypomniał, że 130 lat temu papież Leon XIII wprowadził modlitwę do Michała Archanioła. Zaproponował, aby również w naszej parafii wprowadzić ją na stałe.

Pani D. Hadam poinformowała, że niestety słychać szuszczenie w mikrofonach w prawej części kościoła.

Pan B. Meiksner stwierdził, że obrady PRD odbiegły od tematu, który brzmiał: „Próba podsumowania ŚDM i ich zagospodarowania w duszpasterstwie”. Podkreślił, że ciągle mamy brak pomysłu na to, jak wykorzystać. Powinniśmy szukać i propagować rozwiązania problemu, którym jest brak młodych w kościele. Zaproponował, aby z powrotem zacząć świętować niedziele, jak do tej pory były przygotowywane niedziele poświęcone krajom związanym z ŚDM. Pani D. Hadam podkreśliła, że to młodzi mają wyjść, mogą zaproponować, mają sporo iskry w sobie. Ksiądz Tomek zauważył, że młodzieży trzeba narzucać, bo jeśli się tego nie zrobi, to oni nie wychodzą z inicjatywą. Między młodymi jest brak zgrania, dlatego też potrzebny jest czas, cierpliwość.

W piątek odbędzie się piesza pielgrzymka do Kochłowic.

Odrestaurowanie kaplicy powoli idzie do przodu. Została wstrzymana na ten moment praca, gdyż czekamy na kowali, którzy mają wykonać swoje zadania w kaplicy.

Poinformowano również, że Synod Katowicki zostanie zamknięty w Uroczystość Chrystusa Króla.
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.