Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej RadyDuszpasterskiej w dn. 04.02.2013r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz katechetów.

 

Zebranie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz proboszcz przybliżył zebranym czym jest synod, kto może go zwoływać oraz jakie zostały powołane komisje.

Celem spotkania było utworzenie parafialnego zespołu synodalnego. Dlatego też wszyscy przybyli zostali zapoznani z Instrukcją dotyczącą powołania zespołów synodalnych w parafiach. W skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: członkowie PRD, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz katecheci, jak również mogą to być najwyżej 3 inne osoby z parafii. Zadaniem parafialnego zespołu synodalnego będzie praca nad zagadnieniami, które przekaże Komisja Główna Synodu Diecezjalnego.

 

Po krótkim zapoznaniu nastąpiło głosowanie dotyczące wybrania osób do Prezydium Zespołu, które będą reprezentować naszą parafię. Zastępcą przewodniczącego został – p. Ireneusz Kominek, sekretarzem – p. Bogusław Meiksner, członkiem Izabela Zmorzyńska

 

Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.11.2012r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna

Spotkanie rozpoczęte zostało omówieniem najważniejszych założeń dotyczących zainaugurowanego w Kościele II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Otwarcia tego wielkiego dzieła dokonał Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada br. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze. Kilku członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej było obecnych podczas uroczystości otwarcia , dlatego chętnie dzieliliśmy się tym przeżyciem w szerszym gronie. Relacje zawierały emocjonujące wrażenia dotyczące piękna liturgii, a także głębokie refleksje i oczekiwania wobec tak ważnego dzieła, jakim jest Synod. Jak powiedział jeden z uczestników spotkania – jest to „mocne otwarcie na działanie Ducha Świętego, nie tylko sprawa urzędnicza, lecz stan gotowości wszystkich w Kościele”. Jako członkowie rady parafialnej jesteśmy przekonani, że efekty Synodu w dużej mierze zależeć będą od sposobu i mocy zaangażowania się w owo dzieło członków wspólnoty Kościoła. Czujemy się szczególnie motywowani do podjęcia konkretnych prac, czy działań na rzecz Synodu. Nasze dzielenie się podsumował ksiądz Proboszcz stwierdzeniem, że początek Synodu daje dużo nadziei. Nawiązał do ankiety, jaką nasi przedstawiciele wypełniali przed jego rozpoczęciem. Jest ona bowiem bardzo spójna z wynikami i opracowaniem ogólnym, a zatem tematy nam bliskie będą poruszane podczas prac zespołów synodalnych.

 

Modlitwa brewiarzowa zakończyła część formacyjną spotkania.

 

II część – Duszpasterska

11 października rozpoczął się ROK WIARY.

 

Duszpasterze naszej parafii pragną podjąć wiele inicjatyw, by pobudzić wiarę w wiernych. Aby „obudzić” liturgię 10 minut przed każdą Eucharystią (oprócz godz. 17.00 – ze względu na nieszpory) odbywać się będą katechezy dotyczące obrzędów mszy świętej.

 

W związku z pojawiającymi się wśród wiernych głosami o przywrócenie sumy parafialnej, zastanawiano się nad tą propozycją. Ksiądz proboszcz zauważył, że potrzebnych jest na takiej mszy świętej co najmniej 10 ministrantów. Zaproponowano, aby zebrać tzw. starszych ministrantów do pełnienia służby przy ołtarzu . Kwestia ta wymaga jeszcze czasu i dopracowania.

 

W związku z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian w postawach liturgicznych podczas Eucharystii poproszono księży wikarych, aby tematy z tym związane zostały poruszone jako pierwsze w cyklu 30 katechez omawianych przed każdą mszą.

 

Kolejnym wydarzeniem w przeżywaniu Roku Wiary będzie czuwanie nocne organizowane podczas adwentu.

 

Ksiądz Proboszcz zapowiedział także pojawianie się billboardów dotyczących przeżywanego czasu w Kościele.

 

Zwrócono także uwagę na dobre przygotowanie mszy świętej dla dzieci, a także na umiejętne czytanie podczas Liturgii Słowa. Jest to ważne i pomocne w przeżywaniu Eucharystii przez jej uczestników.

 

Rozważano także ewentualne przesunięcie mszy świętej o godzinie 13.00 na godzinę 15.00. Członkowie PRD mieli podzielone głosy na ten temat. Niektórzy obawiają się tej zmiany w aspekcie utraty wiernych.

 

Przedyskutowano także propozycję przekształcenia pomieszczenia w domu parafialnym po byłej kaplicy na kawiarenkę lub pomieszczenie audiowizualne służące do organizacji różnego typu spotkań, prelekcji, odczytów itp. Wiąże się to oczywiście z nakładami finansowymi dotyczącymi remontu tego pomieszczenia, jak i pomieszczeń koniecznych do jego funkcjonowania (np. WC).

 

Zwrócono także uwagę na zaplanowanie w przyszłości remontu chrzcielnicy.

 

Ksiądz Sławomir poinformował o planowanej przez grupę pielgrzymkową organizacji bezalkoholowej zabawy karnawałowej, z której dochód ma być przeznaczony na dofinansowanie pielgrzymki w roku 2013.

 

W najbliższą sobotę i niedzielę po mszach świętych będzie prowadzona sprzedaż wieńców adwentowych oraz kartek świątecznych. Za sprzedaż odpowiedzialni będą członkowie grupy oazowej oraz Dzieci Maryi. Dochód przeznaczony zostanie na cele tych grup.

Ksiądz Sławek poinformował także o przygotowanej ulotce „Uratuj swój adwent”, w której zamieszczona została celebracja rodzinna adwentu.

 

Ponadto kapłan przekazał swój pomysł, który chce realizować wraz z młodzieżą podczas Roku Wiary – organizację wystaw poświeconych sakramentom.

 

Po okresie kolęd planowana jest także projekcja filmu ewangelizacyjnego oraz zaproszenie dla parafian do zaangażowania się w różne wspólnoty przyparafialne.

 

Ksiądz Dariusz zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji mszy roratnich.

 

Ksiądz Proboszcz wyjaśnił także zmianę dotyczącą procesji wokół ołtarza podczas ofiarowania darów w czasie mszy świętej – jest ona podyktowana przywróceniem tradycji i jej znaczeniem symbolicznym.

 

Sprawy gospodarcze:

Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o zakończeniu I etapu renowacji witraży w naszym kościele. Kwota poniesionych remontów to 90 tys. złotych, z czego 20 tys. stanowiła dotacja Urzędu Miasta. Kolejne raty spłacane będą na bieżąco przez kolejny rok. W przyszłym roku planowane są kolejne prace w tym zakresie na kwotę 120 tys. złotych.

 

W celu ogrzania kościoła został ocieplony strop folią termoizolacyjną, a przed świętami zostanie zamontowana instalacja elektryczna siedzeniowa w 8 pierwszych ławkach po obu stronach nawy głównej.

 

III część – Wolne glosy

- Zaplanowano spotkanie opłatkowe na dzień 6 stycznia.

 

Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 11.09.2012r

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna 
Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej zostały wręczone akty nominacyjne członka PRD osobom nieobecnym na pierwszym zebraniu. Następnie ksiądz proboszcz zadał pytanie zainspirowane nagłówkiem z ostatniego numeru Gościa Niedzielnego: „Czy Bóg potrzebuje reklamy?”. Po tym pytaniu wystąpiła burza głosów. Były one podzielone wśród obecnych na zebraniu. Problem w rozbieżności zdań na ten temat wynikał z różnego rozumienia słowa „reklama” i jego konotacji. Choć głosy w tej sprawie były podzielone, wszyscy wysunęli wspólny wniosek, że trzeba odpowiedzieć na wołanie Jezusa, aby móc o Nim gorliwiej świadczyć.

 

II część – Duszpasterska 
- odejście ks. Piotra Kamińskiego i ks. Tomasza Trunka do nowych parafii, przybycie ks. Sławomira Tupaja, który przybył z Rybnika Boguszowic oraz ks. Dariusza Wrońskiego, który przybył z Wodzisławia Śląskiego 
- nowy rok szkolny i katechetyczny – został poruszony problem związany z obecnością dzieci i młodzieży w grupach parafialnych (Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa) oraz ich obecności w Kościele, członkowie PRD wspólnie zastawiali się nad poprawieniem tej sytuacji, padały różne pomysły ze strony członków, dzięki którym można by przyciągnąć dzieci i młodzież do Kościoła, między innymi były podane takie propozycje: projekt otwartych spotkań (dzięki nim można by było przybliżyć poszczególne grupy nie tylko nowym uczestnikom, ale również pozostałym grupom), współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży, animatorzy - pasjonaci do prowadzenia grup bierzmowańców, rozwijanie grup przyparafialnych, 
- w dniach 19 - 21.10.2012r wizytacja ks. bp Józefa Kupnego w naszej parafii 
- 25 listopada 2012r inauguracja II synodu diecezjalnego – wypełnienie ankiety

 

Sprawy gospodarcze: 
Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o dalszej renowacji witraży w naszym kościele (została przyznana dotacja z Urzędu Miasta Rudy Śląskiej na pokrycie 22% kosztów ich remontu). Ksiądz proboszcz poinformował również o pracach związanych z remontem krzyża na nowym cmentarzu, pod którym wierni co roku spotykają się na Mszy Świętej w dzień Wszystkich Świętych.
Również ksiądz proboszcz poinformował uczestników PRD o przeniesieniu świetlicy z salek przy kościele do ośrodka Caritas przy ulicy Ściegiennego – jest to decyzja Caritasu.

 

III część – Wolne glosy 
- Na zebraniu poruszono kwestię nieestetycznego wyglądu koszyczków, które zostały zabezpieczone przed nagminnymi kradzieżami w trakcie zbierania kolekty podczas Mszy Świętej.
- Dyskutowano również nad gazetką parafialną Laurus – czy istnieje możliwość wznowienia jej wydawania.

 

Izabela Zmorzyńska


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 15.06.2012 r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał nowo wybranych członków PRD.

 

I część - Formacyjna
Ksiądz proboszcz zapoznał nowych członków z przebiegiem spotkań PRD. Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej nastąpiło przedstawienie się wszystkich zebranych, a następnie uroczyste wręczenie powołań, którego dokonał ks. proboszcz Andrzej Nowara. Wszyscy zebrani złożyli ponadto uroczyste przyrzeczenie wykonywania powierzonej funkcji „według najlepszej woli, zgodnie z sumieniem i przepisami prawa kościelnego dla chwały Bożej i dobra Kościoła”.


Po ślubowaniu nastąpiły wybory na stanowiska – zastępcy przewodniczącego PRD - został nim p. Jan Krawczyk oraz sekretarza – tę funkcję ze względów organizacyjnych podzielono między p. Dorotę Hadam i Izabelę Zmorzyńską. Wybrano także kandydata na przedstawiciela do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej – p. Ireneusza Kominka.

 

II część – Sprawy bieżące
- W dniach od 30.06 do 5.07 grupa Dzieci Maryi wraz z ks. Tomaszem Trunkiem przeżywać będzie rekolekcje formacyjne w Koszarawie.
- Miesiące wakacyjne to także czas pielgrzymek parafialnych do Częstochowy oraz Piekar.


Sprawy gospodarcze
Ksiądz proboszcz poinformował o trwających pracach przy zabezpieczaniu witraży w naszym kościele, które mają zakończyć się w sierpniu.


Ksiądz Proboszcz powiadomił także o mającym miejsce przed dwoma tygodniami wydarzeniu - dewastacji żeliwnych części (11 szt.) znajdujących się na odpływach wody od strony cmentarza. 

III część – Wolne głosy
- Poruszono kwestię zamykania placu kościelnego w celu ochrony przed kierowcami, którzy skracają sobie drogę, przejeżdżając notorycznie przez plac kościelny. 
- Zaproponowano 4-5 spotkań PRD (minimum raz na kwartał).
- Ustalono dobrowolną stałą składkę pieniężną na cele organizacyjne PRD.
- Przypomniano o organizowanym przez Rycerzy Kolumba festynie parafialnym i zachęcono do udziału w tym dziele.
- Poruszono kwestię bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przy parafii jako formy pomocy oczekiwanej przez parafian, do której warto byłoby wrócić. Ksiądz proboszcz zadeklarował że w okresie wakacyjnym zorientuje się w możliwościach kancelarii prawnych znajdujących się w pobliżu parafii. 
- Dyskutowano konieczność zmian wyglądu strony internetowej parafii, dostosowaniu jej do współczesnych wymogów i potrzeb przeciętnego użytkownika. Ksiądz proboszcz poinformował, ze prace trwają i w początkach lipca nowa strona powinna zacząć działać. Wyraził także potrzeby poszukiwania osób odpowiedzialnych za bieżące prowadzenie strony.

 

Dorota Hadam


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.