Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 12

 

Sprawozdanie nr 3

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020/2021

 

W dniu 07 września 2021 roku w domu parafialnym odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Piotr Jadczak
3. Natalia Adamczyk
4. Adam Bartnik

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek
7. Jan Krawczyk
8. Andrzej Krupiński
9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner 11. Mariusz Podraza
12. Janina Poliwoda
13. Małgorzata Stygienko

Nieobecnych było: 5 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.

2. Przewodniczący Rady powitał zebranych, a następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.

3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz przywołał 27 punkt Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka EVANGELII GAUDIUM:

„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język iwszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa

Kościoła musi mieć misję jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie»”.

Zebrani rozważyli przytoczone słowa pod kątem pytań o charakter misyjny Kościoła oraz o bycie chrześcijaninem-misjonarzem tu i teraz. Odnieśli się także do przedstawionego już na poprzednim posiedzeniu projektu organizacji Misji w naszej parafii w perspektywie 2023 roku. Jednomyślnie zebrani zgodzili się, co do tego, że Misje takie nie mogą co do formy nawiązywać do tradycyjnych rekolekcji parafialnych, a ich treścią musi być próba ewangelizacji odniesiona do wszystkich parafian oraz tych, którzy są z różnych przyczyn poza parafialną wspólnotą.

4. Podjęto decyzję, że do przygotowania zamierzonych Misji zostanie powołany zespół składający się z kilku członków rady osobiście wyrażających chęć i gotowość pracy w takim gremium. Ksiądz Proboszcz poinformował, że czeka na zgłoszenia kandydatów, a po powołaniu zespołu niezwłocznie się z nim spotka, by omówić konieczne do przygotowania przedsięwzięcia.

5. W części problemowej posiedzenia członkowie rady ustalili, że posługi liturgiczne na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9.00 zostaną przyporządkowane poszczególnym grupom, tj.:

I niedziela miesiąca – rada parafialna
II niedziela miesiąca – domowy Kościół III niedziela miesiąca – krąg liturgiczny IV niedziela miesiąca – Rycerze Kolumba

6. W ramach wolnych wniosków przypomniano zebranym o rozpoczynającym się Synodzie Kościoła o synodalności oraz o miejscu parafii w pierwszym etapie drogi synodalnej. Poinformowano również o propozycjach wykładowych i formacyjnych Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej naszej archidiecezji. Innych wniosków nie zgłoszono.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

Sekretarz: Bogusław Meiksner
Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

page2image34335040
 

Sprawozdanie nr 11

 

Sprawozdanie nr 2

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego
w roku duszpasterskim2020/2021

 

W dniu 16 czerwca 2021 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
  3. Adam Bartnik
 3. Dorota Hadam
  5. Ireneusz Kominek
  6. Jan Krawczyk
  7. Andrzej Krupiński
  8. Barbara Labus
  9. Mariusz Podraza
  10. Janina Poliwoda
  11. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 7 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych, a następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz, omówił wpływ czasu pandemii na życie parafii. Podzielił się własnymi spostrzeżeniami i odczuciami z minionego okresu. W opinii proboszcza aktualne obostrzenia i wprowadzone limity sprawiły, że jest to trudniejszy czas ze względu na organizację – dostęp do uczestnictwa we mszach czy nabożeństwach. W pierwszej fali pandemii wszyscy mieli zamknięty dostęp do uczestnictwa, w okresie świątecznym, gdy trzeba było restrykcyjnie przestrzegać limitów często dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji, trudności z dyscypliną u wiernych, niepotrzebnych negatywnych emocji u wiernych, którzy winą czasem obarczali Kościół.
 4. Ksiądz proboszcz podkreślił i wyraził wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości w tym trudnym okresie. Wskazał, że zdecydowanie, wzrosła ofiarność parafian. Spora grupa wiernych systematycznie przekazuje ofiary na konto parafialne. Niestety, z uwagi na zmniejszenie liczby parafian regularnie uczestniczących w mszach świętych, wpływy z ofiar są obecnie dużo niższe niż przed pandemią. Wpływy z ofiar składanych podczas mszy nie są w stanie zabezpieczyć wydatków parafii, w dużej mierze parafia funkcjonuje dzięki wpływom z opłat cmentarnych. Okres pandemii odcisnął także piętno na życiu duchowym wiernych, a szczególnie na dzieciach. Proboszcz przytoczył przykład dzieci pierwszokomunijnych, które z powodu pandemii przystąpiły do pierwszej komunii świętej dopiero we wrześniu, wcześniej uczestniczyły one w mszach głównie w domu, a nie w kościele.
 5. W dalszej części spotkania ksiądz proboszcz poprosił zebranych o wstępne pomysły dotyczące przeprowadzenia misji świętych w parafii.

Przypomniał, że ostatnie w naszej parafii odbyły się 12 lat temu.

Celem misji jest dotarcie z ewangelią do tych, których w kościele na co dzień nie ma. To na tych osobach powinno nam najbardziej zależeć, by na nowo odkryły one drogę do Boga i otwarły się na zbawienie.

Członkowie parafialnej rady duszpasterskiej spontanicznie podzielili się pomysłami w kwestii organizacji misji. Zaproponowano między innymi, by wydarzenie to było spektakularne, by poruszało serca, by było prowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji. Stwierdzono zgodnie, że warto, aby zaangażować osoby, które podzielą się z wiernymi świadectwem swojego życia.

Pan Ireneusz Kominek zwrócił uwagę na fakt, że planując takie przedsięwzięcie, należy uświadomić sobie, do kogo skierować działania, by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Podkreślono także, że warto zainwestować w takich ludzi (zaangażowanych w organizację), którzy zrobią to w sposób sprawdzony.

Rozważano także utrudnienia w organizacji – ograniczenia związane z ochroną danych w razie próby dotarcia do poszczególnych osób z zaproszeniami, niewiedza czy odbędą się przyszłe odwiedziny  kolędowe, które mogłyby ułatwić bezpośrednie dotarcie do parafian.

Ksiądz proboszcz poprosił, aby czas wakacji wykorzystać na modlitwę w sprawie misji oraz  przemyślenie ich koncepcji i formuły.

 

 1. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 2. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Dorota Hadam

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 10

 

Sprawozdanie nr 1

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego
w roku duszpasterskim2020/2021

 

W dniu 15 września 2020 roku w domu parafialnym odbyło się pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Piotr Jadczak
 3. Natalia Adamczyk
  4. Adam Bartnik
 4. Dorota Hadam
  7. Ireneusz Kominek
  8. Jan Krawczyk
  9. Andrzej Krupiński
  10. Barbara Labus
  11. Bogusław Meiksner
  12. Mariusz Podraza
  13. Janina Poliwoda
  14. Piotr Skutela
  15. Małgorzata Stygienko

Nieobecnych było: 5 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:


 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał oficjalnie nowego jej członka, księdza Piotra Jadczaka, następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz, nawiązując do trwającego trzyletniego programu duszpasterskiego poświeconego Eucharystii, zaproponował członkom Rady podzielenie się osobistymi świadectwami związanymi z przeżywaniem Mszy Świętej. W ramach dzielenia się świadectwem głos zabrało 12 członków Rady, zwracając uwagę między innymi na następujące aspekty swojego uczestnictwa w Eucharystii:

- Eucharystia, to coś, bez czego trudno jest mi sobie już wyobrazić swoje zycie, a także przezywanie niedzieli…

- Eucharystia przywraca mi równowagę, daje oddech, pomaga radować się życiem i być dobrym człowiekiem…

- Eucharystia to dla mnie zatrzymanie się w biegu życia, czas refleksji, ładowania duchowego akumulatora…

- Eucharystia stawia mnie w pionie, uświadamia mi, w czym, jako słaby człowiek, mogę uczestniczyć…

- Eucharystia mnie zobowiązuje, czyni mnie odpowiedzialnym za międzyludzkie relacje, które łączą mnie z innymi…

- Eucharystia jest zawsze niezaplanowanym wydarzeniem, czymś co mnie zaskakuje, zadaje mi pytania, odnawia mnie…

- Eucharystia to proces, najpierw oczekiwanie, potem droga, a potem radosne bycie z Jezusem…

- Eucharystia to apel do ludzkiej świadomości: nie możesz się rozleźć, rozkleić, jesteś zobowiązany, posłany…

- Eucharystia to źródło siły, wiary, mocy, życia… nie wyobrażam sobie odcięcia od uczestniczenia we Mszy Świętej…

- Eucharystia to spojrzenie w oczy Boga oraz bycie z innymi, którzy pragną tego samego…

- Eucharystia jest dla mnie chlebem powszednim, wiarą w obecność Chrystusa, tym, co mam już od dziecka…

- Eucharystia to spotkanie ze Zmartwychwstałym i żyjącym Chrystusem… Trzeba po prostu przyjść, by się z Nim spotkać…

 1. W części problemowej obrad duszpasterze przekazali, że utrudnienia w działaniach formacyjnych związane z rozwijającą się pandemią i planowanymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia kontaktów w strefach publicznych, oraz brak aktualnych ścisłych informacji i wytycznych dotyczących sposobu funkcjonowania w ramach wspólnot kościelnych, mogą znacznie ograniczyć, a nawet sparaliżować wiele elementów życia parafialnego. Postanowiono, że wszelkie działania będą podejmowane adekwatnie do zaistniałej sytuacji, z troską o ograniczenie do minimum strat duchowych, jakie mogą być następstwem zaistniałego stanu rzeczy. Ksiądz Proboszcz poinformował również, że jednym z elementów zachowania kontaktu wspólnoty parafialnej będą kontynuowane transmisje Eucharystii i nabożeństw z parafialnego kościoła.     
 2. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 3. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 9

 

Sprawozdanie nr 9

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 16 czerwca 2020 roku w domu parafialnym odbyło się ósme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
 3. Dorota Hadam
 4. Ireneusz Kominek
 5. Jan Krawczyk
 6. Andrzej Krupiński
 7. Barbara Labus
 8. Mariusz Podraza
 9. Janina Poliwoda


Nieobecnych było:  7  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.  

 

 1. W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko podsumował zakończone lub trwające, lecz zawieszone z powodu pandemii, działania. Zapowiedział, że Kurs Alfa będzie kontynuowany po okresie epidemii. 90 procent uczestników deklarowało wyjazd weekendowy odbywający się w ramach kursu.

Ksiądz proboszcz podziękował za list do parafian zredagowany przez członków PRD. Był on, jak wynika z zebranych podczas kolędowych odwiedzin informacji, bardzo przychylnie przyjęty przez wiernych.

Ksiądz Nowara złożył też podziękowania za zaangażowanie członków PRD w zbiórkę dla pogorzelców. Z pomocy materialnej skorzystało dwanaście rodzin, jedna rodzina daru nie przyjęła. Jak podkreślił ksiądz proboszcz, parafia była jednym z ogniw pomocy obok takich instytucji jak MOPS i Caritas.

Przewodniczący PRD przekazał także informacje dotyczące przystąpienia do pierwszej komunii świętej. Do wakacji sakrament ma przyjąć jeszcze około dwadzieścioro dzieci. Pozostałe do pierwszej komunii świętej przystąpią we wrześniu. Ksiądz proboszcz poinformował, że na bieżąco spotyka się z dziećmi i w jego opinii mają one świadomość przygotowania do przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca.

 1. W dalszej części spotkania ksiądz proboszcz wprowadził zebranych w temat główny dotyczący Eucharystii, która jest źródłem i szczytem. Jak podkreślił, ku Eucharystii wszystko zmierza i wszystko z niej wypływa. Dla członków Kościoła jest to ważne miejsce i ważny czas. Gdy coś dzieje się dla życia religijnego wspólnoty, toczy się to zawsze wokół Eucharystii. Stąd ważne, by koncentrować się wokół Eucharystii. Przewodniczący podkreślił, jak ważny jest zatem aspekt dobrego przygotowania się do Eucharystii. Proboszcz wskazał na dwa rodzaje przygotowania – dalsze i bliższe. Bliższym przygotowaniem jest czas, kiedy wierny przychodzi do kościoła. Dobrze, gdy jest to co najmniej 5-10 minut przed rozpoczęciem mszy. Istotne jest bowiem uczestnictwo z pełnym zaangażowaniem od początku Eucharystii, którą rozpoczyna śpiew na wejście. Pieśń rozpoczynająca ma także swoje znaczenie liturgiczne. Aby dobrze zaangażować się i przeżyć mszę świętą należy mieć czas na wyciszenie się. I właśnie to wcześniejsze przyjście do kościoła pozwala każdemu odpowiednio się skupić i wyciszyć. Trudno dobrze przeżyć spotkanie z Bogiem w zgiełku i hałasie. Przychodzenie na ostatni moment sprawia, że wyciszenie i koncentrację osiągamy często dopiero na koniec Eucharystii.
 2. Członkowie Rady zastanawiali się wspólnie nad tym, co można zrobić, by wypracować w parafianach nawyk szybszego przychodzenia na mszę świętą. W krótkiej dyskusji podkreślono, że żyjemy w czasach, w których ludzie pędzą, w różne miejsca wchodzą z marszu. Podobnie stało się także z kościołem. Kiedyś była ograniczona liczba miejsc siedzących i to sprzyjało szybszemu przychodzeniu na mszę. Obecnie problem ten właściwie nie istnieje.

Wśród pomysłów pojawiło się przypomnienie o krótkich katechezach, które kiedyś głoszono bezpośrednio przed mszą. Członkowie Rady podkreślili, że warto przed rozpoczęciem Eucharystii zapoznać się z czytaniami, by później lepiej zapamiętać i zrozumieć Słowo Boże.  Według zebranych najlepszym sposobem jest ciągłe przypominanie, jak ważne jest dobre przygotowanie się do Eucharystii poprzez odpowiednie wygospodarowanie czasu na wyciszenie i skupienie. Pomocne w dobrym przeżyciu Eucharystii może okazać się przygotowanie druków z pieśniami liturgicznymi i czytaniami niedzielnymi.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara podkreślił, że od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID 19 zauważa się, iż obecnie do pełnego uczestnictwa w życiu kościoła – udziału we mszach świętych, nabożeństwach wróciło do tej pory około 50/60 procent wiernych.

Trwają prace remontowe związane z związane z wymianą instalacji elektrycznej i modernizacją oświetlenia w kościele.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 8

 

Sprawozdanie nr 8

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 19 listopada 2019 roku w domu parafialnym odbyło się siódme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4.Dorota Hadam

5.Ireneusz Kominek

6.Jan Krawczyk

7.Andrzej Krupiński

8.Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10.Mariusz Podraza

11.Piotr Skutela


Nieobecnych było:  6  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

2.W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko przypomniał założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 „Eucharystia daje życie”. Następnie wprowadził zebranych w założenia I roku programu, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu, pod nazwą „Wielka tajemnica wiary”. Ten rok będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Podstawą będzie pogłębienie katechizmowej wiedzy o Eucharystii, która jest rzeczywistą obecnością Jezusa pośród nas. Postać, jaką widzimy podczas przeistoczenia zmysłami jest taka sama. Zmienia się substancja – z chleba i wina przeistacza się w ciało i krew samego Jezusa. Przyjęcie tej tajemnicy samym rozumem – przerasta człowieka – dlatego można tę tajemnicę zgłębić tylko wiarą. Stąd w każdej aklamacji obecność słów „wiara i tajemnica”. Tylko wiarą jesteśmy w stanie przyjąć tajemnicę przeistoczenia. Ksiądz Proboszcz przytoczył słowa św. Tomasza: „Wobec tej tajemnicy trzeba uklęknąć i z pokorą powiedzieć – Panie Jezu wierzę”. Przewodniczący Rady zapowiedział, że program „Wielka tajemnica wiary” ma przypomnieć i rozwinąć to, o czym już wcześniej pisał Benedykt XVI w artykule dotyczącym obecnego kryzysu w Kościele.Papież przyczyn tego kryzysu dopatrywał się w zaniku wiary ludzi w rzeczywistość Eucharystii – w obecność Jezusa w Eucharystii.

 

3.W dalszej części posiedzenia odczytano przygotowany przez część członków PRD list do parafian. Zebrani dyskutowali nad sposobem dystrybucji listu. Wszyscy zebrani byli zgodni co do tego, by list ten był wręczony osobiście. Ostatecznie postanowiono, aby podczas kazania niedzielnego ksiądz proboszcz wprowadził wiernych w treść listu, a następnie poszczególni członkowie Rady po każdej mszy będą wręczać go parafianom, by mogli oni wracać do jego zawartości.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara przypomniał o trwających i planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach duszpasterskich. Nadmienił, iż z dobrym przyjęciem ze strony parafian spotkała się propozycja wprowadzona przez ks. Krzysztofa Winklera – zawierzenia  życia Maryi . Grupa około 100 parafian w każdą sobotę przygotowuje się, aby 8 grudnia uczestniczyć w akcie oddania się w niewolę Maryi.

Od 30 stycznia 2020 do 2 kwietnia 2020 planowany jest kurs Alfa. Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek od 19.00 do 21.00 w tym okresie. Kurs prowadzony będzie przez Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Przewidzianych jest około 40-50 miejsc dla chętnych, a zapisy będą prowadzone od przyszłej niedzieli. Podczas kolędy do parafian trafią także ulotki informacyjne o tym przedsięwzięciu. Jeśli zgłoszą się pary małżeńskie z dziećmi – to dla dzieci przewidziana jest także opieka na czas trwania spotkania.

Rekolekcje wielkopostne planowane są od V niedzieli Wielkiego Postu i wygłosi je ojciec Tomasz Maniura.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam

 


Sprawozdanie nr 7

 

Sprawozdanie nr 7

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w rokuduszpasterskim2018/2019

 

W dniu 5 września 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 05.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Mariusz Marek
3. ks. Łukasz Iwanowski

4. Natalia Adamczyk

5. Adam Bartnik
6. Ireneusz Kominek

7. Jan Krawczyk

8. Andrzej Krupiński

9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner

11. Mariusz Podraza

12. Janina Poliwoda

13. Piotr Skutela

14. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 5 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący rady przywitał oficjalnie nowych członków rady - wikariuszy: księży Mariusza Marka i Łukasza Iwanowskiego.
 3. W części formacyjno-informacyjnej ksiądz Proboszcz zaprezentował zarys ProgramuKościoła w Polsce na lata 2019-2022: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, przeżywana iświętowana, oraz źródło misji. Pierwszy rok trzyletniego nowego programu duszpasterskiegoKościoła w Polsce, który rozpocznie się wraz pierwszą niedzielę adwentu, będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. W praktyce będziemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć, w co wierzymy. Rok kolejny nowego programu będzie poświęcony świętowaniu Eucharystii, anastępny misji jaka powinna z naszego uczestnictwa w Eucharystii wypływać.
 4. W części problemowej obrad poruszono temat przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz wysłuchano informacji i uwag członków zespołuredakcyjnego. Zgodnie z ustaleniami rady list ma zostać przyjęty na następnym posiedzeniu i ma trafić do jak największej liczby parafian wraz z początkiem nowego roku liturgicznego 2019/2020. Zaproponowano, aby w niedzielę przed planowanym rozpowszechnieniem przedmiotowego listuzasygnalizować w Ogłoszeniach parafialnych, że taki list w najbliższą niedzielę zostanie skierowany doparafian.
 5. Ksiądz Proboszcz omówił zarys planowanych, stałych przedsięwzięć duszpasterskich, spotkań grupformacyjnych i katechez w nadchodzącym roku formacyjnym.
 6. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 7. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono
Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz Sekretarz: Bogusław Meiksner

 


Sprawozdanie nr 6

 

Sprawozdanie nr 6

z posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim2018/2019

W dniu 10 czerwca 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Adam Luchowski
3. Natalia Adamczyk
4. Adam Bartnik

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek
7. Jan Krawczyk
8. Andrzej Krupiński
9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner11. Janina Poliwoda 12. Piotr Skutela
13. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 6 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
                          1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.

                          2. Przewodniczący rady ogłosił oficjalnie, że na jego ręce spłynęła rezygnacja pani JolantyGruszki z dalszego uczestnictwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Powody podjętej decyzji pozostają do wiadomości zainteresowanych stron. Rada wyraża wdzięczność pani Jolancie za dotychczasowe zaangażowanie w swoje prace i inne działania na terenie parafii. Liczy także na podtrzymanie współpracy.

                          3. W części formacyjno-historycznej ksiądz Proboszcz nawiązał, zgodnie z wytycznymi arcybiskupa Wiktora Skworca, do spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia, które odbyło się 6 czerwca 1979 pod szczytem Jasnej Góry. Obecnie obchodzimy jubileusz 40-lecia tego znaczącego wydarzenia. Ksiądz Proboszcz rozdał uczestnikom posiedzenia rady teksty wygłoszonej wtedy przez Jana Pawła homilii. Po krótkiej dyskusji,wymianie wspomnień i uwag, postanowiono, że każdy z członków rady pochyli się nadtekstem papieskiej homilii indywidualnie.

                          4. W części problemowej obrad poruszono następujące kwestie:

- Nawiązano do przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz powołano zespół w składzie: Dorota Hadam, Piotr Skutela i Bogusław Meiksner, który do pierwszego wrześniowego spotkania rady w nowym roku formacyjnym ma przedstawić członkom rady uzgodnioną i dopracowaną wersję listu do akceptacji. Listzgodnie z życzeniem księdza Proboszcza ma zostać doręczony parafianom w określonej formie i w określony sposób na początku nowego roku duszpasterskiego 2019/2020

- Omówiono konieczność poszerzenia i dopracowania medialno-informacyjnej stronyfunkcjonowania parafii. Pani Natalia Adamczyk została pełnomocnikiem księdza Proboszcza do aktualizacji i obsługi strony facebookowej parafii Wawrzyniec-Wirek.

                         5. W części organizacyjnej spotkania ksiądz Proboszcz podziękował członkom rady za rocznycykl pracy i wszelką troskę i zaangażowanie włożone w sprawy parafii.

                         6. Rada wyraziła wdzięczność księżom Adamowi Luchowskiemu i Tomaszowi Tesarczykowiza ich trzyletnią posługę w parafii oraz przekazała życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalszy czas ich służby w nowych parafiach, do których zostali powołani.

                         7. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

                         8. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianiezostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 5

 

Sprawozdanie nr 5

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2018/2019

 

W dniu 5 grudnia 2018 roku w domu parafialnym odbyło się piąte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4. Jolanta Gruszka

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek

7. Andrzej Krupiński

8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10. Mariusz Podraza

11. Janina Poliwoda

12. Piotr Skutela

13. Małgorzata Stygienko
14. Sabina Zdebel


Nieobecnych było:  3  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. Przewodniczący Rady krótko omówił sposób zaangażowania parafian w nowe, stosunkowo niedawno podjęte inicjatywy parafialne.

Łańcuch modlitwy stanowi nadal wyzwanie dla parafii. Obecnie realizowany jest w około 50%, ale i to napawa radością, że znalazły się w parafii chętne osoby, które regularnie, systematycznie czuwają w kaplicy św. Wawrzyńca i adorują Najświętszy Sakrament. Po Nowym Roku jeszcze raz idea ta będzie przypomniana wiernym, którzy zostaną po raz kolejny zachęceni do zaangażowania we wspólne dzieło parafii. Zaproponowano także, aby zachęcać do włączenia się w łańcuch modlitwy uczestników nauk przedślubnych i przedchrzcielnych. Przypomniano także, aby regularnie podawana była cotygodniowa intencja modlitewna.  

Katechezy o kościele – cieszą się zainteresowaniem ze strony części parafian. Uczestnicy chwalą sobie poruszane, ważne tematy, a ksiądz proboszcz wyraził wielką nadzieję na dobre owoce tej inicjatywy.  

„Kino z Duszą” parafialny filmowy klub dyskusyjny – spotkania te, póki co, przyciągają niewielkie, choć rosnące grono zainteresowanych. Zdaniem zebranych to przedsięwzięcie potrzebuje czasu, by się rozwinąć. 

 

Ksiądz Nowara odniósł się także do zmian, jakie zostały wprowadzone w sposobie weryfikacji udziału kandydatów do bierzmowania we mszach świętych. Obowiązek potwierdzania podpisem udziału tej młodzieży we mszach niedzielnych został przerzucony na rodziców. Takie rozwiązanie włącza bardziej rodziców w przygotowanie kandydatów i lepiej zapobiega zdarzającym się przypadkom oszustw ze strony młodych. 

Dużym problemem i zmartwieniem  jest mały  udział parafian w mszach roratnich. W ostatnich latach radykalnie spadła liczba osób uczestniczących w tych mszach. Podobnie jest też w wielu ościennych parafiach. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest generalne obniżenie wymagań rodziców wobec dzieci i brak wobec nich dobrego rodzicielskiego przykładu.   

 

3. W części formacyjnej posiedzenia, wprowadzając w temat spotkania, ksiądz Proboszcz, przypomniał hasło ubiegłego roku liturgicznego – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz hasło tegoroczne „W mocy Bożego Ducha”, które stanowi jego kontynuację. Tym samym przypomniał, że konsekwencją otwarcia się na działanie Ducha Świętego jest jedność.  Prelegent podkreślił, że nie ma szans na trwałość Kościoła bez mocy Ducha Świętego. Zatem podstawowym zadaniem wiernych jest prosić o jedność. Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego oraz fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego – 

Dz, 2, 42- 46 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.

J,17,20-23

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ef, 2,13-22

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele  pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,  i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.  A przyszedłszy, zwiastował pokój

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

KKK 813, 

Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: 'Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: 'Syn 766 Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele' (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją 'duszę': 'Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:

Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).

KKK 814 

Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: 'We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji' (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania 'jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój' (Ef 4, 3).

 

Ksiądz proboszcz, nawiązując do powyższych słów, podkreślił, że Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło i na swojego przedstawiciela – ze względu na swoją duszę. Różnorodność zaś Kościoła nie sprzeciwia się jego jedności. Należy jednak pamiętać, że jedności tej przeszkadza grzech. Historia kościoła pokazuje, że w momencie rozłamu, ludźmi kierowała pycha. 

Jedność Kościoła opiera się na pięciu płaszczyznach:

- modlitwie,

- Eucharystii,

- trosce o potrzeby innych,

- trwaniu w nauce,

- wspólnocie życia.

Dawniej ludzie tworzący wspólnotę Kościoła mieszkali bliżej siebie, ich wspólnota gromadziła się wokół biskupa. W dzisiejszych czasach, ludzie są od siebie oddaleni i trudniej o stworzenie więzi w Kościele. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby nasza parafialna wspólnota Kościoła była zintegrowana, gdy uczestnicy jednej mszy pozostają dla siebie anonimowi. 

 

 4. W czasie otwartej dyskusji obecni członkowie PRD zgłosili różne propozycje pomocne w integracji wspólnoty parafialnej, między innymi wspólne posługi na mszy świętej podjęte przez wiernych mieszkających blisko siebie w sąsiedztwie czy też podjęcie ich kolejno przez poszczególne grupy parafialne. Kolejną ideą była propozycja prowadzenia przemyślanych i przygotowanych działań integracyjnych podczas spotkań na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego. Animacja i przygotowanie wspólnych spotkań różnych grup parafialnych mogłoby stanowić początek integracji i ożywienia większej części parafii. Podkreślono, że nasza kawiarenka parafialna jest miejscem, w którym są i powinny nadal być podejmowane inicjatywy ułatwiające tworzenie wspólnoty parafialnej. Rozważa się możliwość otwarcia kawiarenki nie tylko po mszach świętych, ale częściej. Wszyscy byli też zgodni, co do tego, by podczas mszy wprowadzać proste gesty typu: „dobrze, że jesteś” – które również stanowią formy otwarcia się na drugiego człowieka i wzajemnego zbliżania. Każdy powinien w swoim zakresie dbać, abyśmy się nawzajem jako parafianie dobrze czuli w naszej wspólnocie. Na mszach niedzielnych zdecydowanie bardziej odczuwa się anonimowość wiernych, lepiej jest na mszach w tygodniu, gdyż uczestniczą w nich najczęściej te same osoby, tworzące mniej liczną grupę. Masowość nie sprzyja otwartej atmosferze. Przypomniano także o takich okazjach jak wspólne parafialne kolędowanie i podkreślono, że to kolejny dobry moment do integracji wiernych. 

 

5. Pani Jolanta Gruszka, reprezentując między innymi parafian będących czcicielami Matki Boskiej Fatimskiej przypomniała temat dotyczący pokuty, do podjęcia której (w formie postu, zmiany mentalności, nawrócenia i odmawiania różańca)  nawołuje Maryja.  Aby ożywić życie wspólnotowe parafii, radna zaproponowała powrót do przyjmowania komunii świętej w pozycji klęczącej. Niektórzy radni byli zdania, że byłby to wyraz pokuty i czci wobec Najświętszego Sakramentu, inni podkreślali, że może to być kłopotliwe np. dla osób chorych, mających trudności z przyklęknięciem. Były również głosy, że takie przyjmowanie komunii jest możliwe, jeśli ktoś ma taką potrzebę, a obecna organizacja procesji komunijnej również zabezpiecza godne przyjęcie Pana Jezusa.  Większość zebranych zgodziła się jednak, że postawa wiernych wobec Najświętszego Sakramentu pozostawia wiele do życzenia, i często jest to wynik braku świadomości, jak się zachować. Należy zatem uświadamiać wiernych, przypominając właściwe i pożądane postawy wobec Najświętszego Sakramentu.  

 

6. Pan Bogusław Meiksner zaproponował także, by na najbliższym posiedzeniu rady, przeanalizować realizację zarządzeń i zaleceń synodalnych na poziomie naszej parafii, i poddać refleksji, co jeszcze z ustaleń minionego synodu może zainspirować życie naszej parafialnej wspólnoty.

 

7. Ksiądz proboszcz przypomniał o wyjeździe małej grupy młodych do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie będzie uruchomiona zakładka na stronie internetowej parafii, gdzie  umieszczane będą na bieżąco informacje z Panamy. Warto też zaangażować się w proponowane w tym  czasie działania diecezjalne oraz parafialne, aby dobrze przeżyć czas pobytu młodych parafian w Panamie i same światowe dni młodych.   

 

8. Wspólne kolędowanie grup parafialnych ustalono na dzień 20 i 27 stycznia. 

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 4

 

Sprawozdanie nr 4

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

 Rok duszpasterski 2018/2019

 

W dniu 3 września 2018 roku w domu parafialnym odbyło się czwarte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Adam Luchowski
 3. ks. Tomasz Tesarczyk
 4. Jan Krawczyk
 5. Andrzej Krupiński
 6. Natalia Adamczyk
 7. Adam Bartnik
 8. Ireneusz Kominek
 9. Małgorzata Stygienko
 10. Bogusław Meiksner
 11. Jolanta Gruszka
 12. Dorota Hadam
 13. Barbara Labus
 14. Janina PoliwodaNieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.  

 

 1. Następnie przewodniczący Rady odczytał Sprawozdanie nr 3 i w krótkim komentarzu odniósł się do zapisanych tam uwag i propozycji, oceniając stopień ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie młodzieży do bierzmowania, a zwłaszcza na postulowane przez Radę zmniejszenie anonimowości kandydatów do bierzmowanie oraz budzenie wspólnotowej troski (zwłaszcza modlitewnej) o ich formację (omówienie planowanych działań w tym roku duszpasterskim przez odpowiedzialnego za bezpośrednie przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu księdza Tomasza w dalszej części posiedzenia rady)

 

 1. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz nawiązując do benedyktyńskiej zasady ora et labora – módl się i pracuj, zwrócił uwagę na potrzebę równoważenia w pracy duszpasterskiej obu tych elementów, a zwłaszcza na potrzebę dopełnienia wspólnego wysiłku modlitewnego parafian i objęcia nim konkretnych potrzeb i trosk wspólnoty. Prelegent przestrzegł przed nadmiernym aktywizmem
  i przed pokładaniem ufności w kolejnych podejmowanych akcjach. Odwołując się do słów Jezusa
  z Ewangelii: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” oraz do słów z listów Pawłowych: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”, ksiądz Proboszcz zaakcentował fundamentalne znaczenie modlitwy dla prawidłowego funkcjonowania parafii oraz owocnej realizacji postawionych przed nią zadań.

Członkowie Rady w otwartej w tym temacie dyskusji zwrócili uwagę na już istniejące i zakorzenione w parafii formy wspólnej modlitwy, na czele ze środowymi wieczorami uwielbienia oraz czwartkowym namiotem spotkania. Zaproponowano również zagospodarowanie porannej modlitwy różańcowej poprzez skonkretyzowanie i ogłoszenie jej intencji. Zwrócono także uwagę, że dla zaistnienia wspólnotowej modlitwy w parafii istotne są takie elementy jak wiedza parafian o czasie

i formie podejmowanej wspólnotowo modlitwy, oraz łączenie z modlitwą każdego rodzaju działania (ci, którzy działają, najpierw modlą się ze sobą – dotyczy to także samej Rady parafialnej). Podkreślono także jeszcze raz potrzebę konkretnych intencji oraz zwrócenia uwagi na wstawienniczy charakter modlitwy (modlimy się jedni za drugich). Zgodzono się w pełni z księdzem Proboszczem, że sfera modlitwy w parafii wymaga szczególnej troski i inicjatywy.

Ksiądz Proboszcz zaproponował podjęcie nowego dzieła modlitewnego odnoszącego się do wskazanych uwag i postulatów. Ma to być „łańcuch modlitwy” tworzony przez zgłaszających się parafian, całodzienny (chodzi o dni robocze) i całoroczny, realizowany poprzez modlitewne czuwanie deklarujących się osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Św. Wawrzyńca, w wymiarze pół godziny na jedną osobę. Do pełnego zamknięcia łańcucha potrzeba 96 deklarujących się parafian. Kolejne intencje będą podawane w każdą niedzielę na najbliższy tydzień.

Rada parafialna przyjęła zgłoszoną propozycję z akceptacją, radością i gotowością do włączenia się
w zainicjowane dzieło.

 

 1. W następnym punkcie posiedzenia ksiądz Tomasz zarysował plany dotyczące przygotowania tegorocznych kandydatów do sakramentu bierzmowania, oraz odpowiedział na pytania w tym temacie ze strony członków Rady. Przygotowanie będzie się odbywało w formie dotychczas praktykowanej (miesięczna Eucharystia poprzedzona indywidualnym sakramentem pojednania plus formacja w małych grupach) z zachowaniem indeksów, w których odnotowane będzie spełnianie przez kandydatów zadanych im w trakcie przygotowania obowiązków. Sprawa stosowania indeksów wywołała dyskusję wśród członków Rady, w wyniku której uznano, że pomimo istotnych wad, jakie posiada taka forma legitymizacji gotowości do przyjęcia sakramentu bierzmowania, duszpasterze nie są w stanie od niej na ten moment odstąpić, a my wraz z nimi, jako wspólnota parafialna, nie jesteśmy gotowi na wysiłek, który wiązałby się z inną, bardziej osobistą i towarzyszącą formą przygotowania
  i jego oceny. Postulowano jedynie możliwe ograniczeni zakresu indeksacji oraz stwarzanie dla kandydatów przestrzeni wolnych i odpowiedzialnych decyzji.

Następnie ksiądz Tomasz przedstawił zamierzenia dotyczące nowych inicjatyw związanych
z przygotowaniem młodzieży do bierzmowania, min. z modlitwą konkretnych parafian za konkretnych znanych z imienia kandydatów, z modlitwą ich za siebie nawzajem (jeden za drugiego – akcja „podziel się dyszką”), z organizacją wspólnych wyjazdów (pierwszy, dla chętnych, do Istebnej, został już zorganizowany na początku września), z zapraszaniem całych grup formacyjnych kandydatów na spotkania oazowe, celem ich osobistego zapoznania z tym, co się tam dzieje. Ksiądz Tomasz poinformował, że kilku bierzmowańców z ubiegłego roku formacyjnego uczestniczy już regularnie
w spotkaniach oazowych. Zaproponowano, aby wykorzystywać świeżo wybierzmowanych, aktywnych młodych ludzi do asystowania animatorom prowadzącym grupy formacyjne kandydatów, co byłoby stworzeniem miejsc ich zaangażowania oraz budowaniem przyszłej kadry animatorskiej.   

 

 1. W dalszej części posiedzenia Rady ksiądz Proboszcz omówił sprawy związane z rozpoczęciem się nowego roku duszpasterskiego i formacyjnego. Przypomniał o aktualności wezwania dla wszystkich uczestników formacji w parafii do udział we Mszy Świętej w tygodniu. Ponadto ksiądz Proboszcz przedstawił krótko elementy programu formacyjnego, zwracając uwagę na nowe w stosunku do ubiegłego roku propozycje, takie jak: katecheza o Kościele w każdy pierwszy wtorek miesiąca, prowadzona przez członków Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej- katecheza w domu parafialnym z możliwością dyskusji; Parafialny filmowy klub dyskusyjny, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Podtrzymane i przekazane do wiadomości parafian zostały wszystkie ubiegłoroczne formy spotkań i modlitwy parafian. Informacje o nowych elementach formacji, zwłaszcza o planowanej katechezie o Kościele, przyjęto z dużym zadowoleniem i nadzieją.

 

 1. W czasie wolnych wniosków poruszono przede wszystkim problem uczestnictwa dzieci w życiu parafii, a zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.00, im dedykowanej. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że w dotychczasowych działaniach dotyczących obecności dzieci w kościele parafialnym, brakowało nam systematyczności i konsekwencji. Przedstawiono, jako inspirację, rozwiązania przyjęte w tym zakresie w parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu. Zwrócono uwagę na konieczność pilnowania, by czas i przestrzeń Eucharystii o godzinie 11.00 były przyjazne dzieciom
  i ich rodzicom, by rodzice nie czuli obaw i dyskomfortu związanego z przyprowadzaniem swego dziecka do kościoła i uczeniem go uczestniczenia w Eucharystii. Ksiądz Proboszcz wraz z wikarymi zobowiązali się do wypracowania i konsekwentnego wdrażania jak najpełniejszego i jak najaktywniejszego uczestnictwa dzieci w ich niedzielnej Eucharystii. Postanowiono też zwrócić się do wszystkich parafian o cierpliwość, pomoc i wyrozumiałość w stosunku do dzieci i ich rodziców.

        

 1. Spotkanie Rady zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

 1. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 3

z posiedzenia 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 9 marca 2018 roku w domu parafialnym odbyło się trzecie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Adam Luchowski

3. ks. Tomasz Tesarczyk

4. Jan Krawczyk

5. Andrzej Krupiński
6. Natalia Adamczyk
7. Adam Bartnik
8. Ireneusz Kominek
9. Małgorzata Stygienko
10. Bogusław Meiksner
11. Sabina Zdebel

12. Dorota Hadam

 

 

Nieobecnych było: 7  członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, wprowadził w temat spotkania dotyczący sakramentu bierzmowania, przypominając, że w Kościele istotne jest zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego oraz dotarcie do świadomości wiernych, że każdy z nas napełniony jest Duchem Świętym, który przez nas działa, uzdalniając nas do rzeczy wielkich.

Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego – Rz. 8.8-17 „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.  A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.  Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.  Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 'Abba, Ojcze!'  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”, a także Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI pkt 14. „Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa — Kapłana, Proroka i Króla rozpoczyna się wraz z namaszczeniem Chrztu, rozwija przez Bierzmowanie, w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Udział ten jest udziałem poszczególnych świeckich jako tych, którzy tworzą jedno Ciało Pańskie. Jezus bowiem ubogaca swoimi darami Kościół jako własne Ciało i Oblubienicę. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy Piotr apostoł, nazywając ludzi ochrzczonych „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty.  

 

3. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodych stał się ważnym wydarzeniem całej wspólnoty parafialnej.

Dyskusji przyświecały dwa podstawowe pytania:

 - Jak parafia powinna okazać odpowiedzialność za osoby przystępujące do sakramentu bierzmowania?

- Jak sprawić, by była to uroczystość dla całej parafii?

 

 4. W czasie dyskusji obecni członkowie PRD zwrócili uwagę  na konieczność przypomnienia całej wspólnocie parafialnej istoty sakramentu bierzmowania. Podkreślili także, iż zainteresowani są jedynie bierzmowani i ich rodzice, a przecież jest to wydarzenie ważne dla całej parafii. Przyczynę tego zjawiska dostrzeżono raczej w tradycji parafialnej, jakiegoś rodzaju przyzwyczajeniu wiernych do uczestnictwa w tym wydarzeniu tylko „samych zainteresowanych”. Radni zgodnie stwierdzili, że to jest błędne podejście.

Zwrócono uwagę na anonimowość osób przystępujących do sakramentu. Radni stwierdzili, że należy poczynić takie działania, które zakładają pozbycie się anonimowości młodych, które sprawią, że kandydaci do bierzmowania poczują się w okresie przygotowań ważni we wspólnocie parafialnej, zaś wspólnota pozna trochę bliżej samych kandydatów. Przypomniano działania podjęte w tym zakresie przed paroma laty tj. umieszczenie w kościele fotografii bierzmowanych, podejmowanie przez wiernych indywidualnej modlitwy za konkretnego kandydata. Tu członkowie PRD zgodnie stwierdzili, że nie jest ważny sposób, ale cel, czyli poczucie, że młodzi przygotowujący się do bierzmowania są w sercu parafii. Wiernych należałoby zatem informować o wydarzeniach przeżywanych przez kandydatów - rekolekcjach, czy innych podejmowanych przez młodych inicjatywach. Ważne byłoby także angażowanie kandydatów w życie parafii np. w liturgię, czy wydarzenia parafialne. Dobrym pomysłem byłoby według zebranych także zorganizowanie modlitw w intencji bierzmowańców. Ważne, by wszelkie działania prowadzone były systematycznie, a na końcu by dokonać oceny efektów tych działań.

 

5. Księża obecni na spotkaniu przedstawili też kilka trudności związanych z przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania:

- niechęć młodzieży do pokazywania się (wyróżniania się) w kościele,

- uwagi rodziców co do wymagań egzaminacyjnych kandydatów do bierzmowania.

 

6. Ksiądz proboszcz przekazał zebranym datę tegorocznej uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania  - 12 maja o godzinie 15.30, a także informację, że sakramentu udzieli biskup Adam Wodarczyk.

 

7. Radni podsuwali kolejne pomysły, które mogłyby przyczynić się do lepszego przeżycia i doświadczenia sakramentu bierzmowania przez wszystkich parafian. Wśród nich znalazły się:

- organizacja nabożeństwa dla rodzin bierzmowanych z udziałem parafian – jakiś czas przed samym sakramentem bierzmowania,

- aktywne włączenie rodziców w przeżycie uroczystości,

- przełamanie świadomości parafian, że bierzmowanie jest tylko dla młodzieży, która się do niego przygotowuje,

 - modlitwy za bierzmowańców,

- różne formy „promocji” wydarzeń dotyczących bierzmowańców np.  na stronie internetowej parafii,

- zaangażowanie młodych po bierzmowaniu w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

8. Ksiądz proboszcz przekazał na koniec informacje dotyczące bieżących wydarzeń:
- wyjazd młodych na Niedzielę Palmową do katedry w Katowicach,

- wyjazd na drogę krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej

- rekolekcje wielkopostne – które wygłosi ks. Wojciech Bartoszek

- droga krzyżowa ulicami miast 23.03 – 17.00 z naszej parafii

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.