Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 9

 

Sprawozdanie nr 9

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 16 czerwca 2020 roku w domu parafialnym odbyło się ósme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
 3. Dorota Hadam
 4. Ireneusz Kominek
 5. Jan Krawczyk
 6. Andrzej Krupiński
 7. Barbara Labus
 8. Mariusz Podraza
 9. Janina Poliwoda


Nieobecnych było:  7  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.  

 

 1. W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko podsumował zakończone lub trwające, lecz zawieszone z powodu pandemii, działania. Zapowiedział, że Kurs Alfa będzie kontynuowany po okresie epidemii. 90 procent uczestników deklarowało wyjazd weekendowy odbywający się w ramach kursu.

Ksiądz proboszcz podziękował za list do parafian zredagowany przez członków PRD. Był on, jak wynika z zebranych podczas kolędowych odwiedzin informacji, bardzo przychylnie przyjęty przez wiernych.

Ksiądz Nowara złożył też podziękowania za zaangażowanie członków PRD w zbiórkę dla pogorzelców. Z pomocy materialnej skorzystało dwanaście rodzin, jedna rodzina daru nie przyjęła. Jak podkreślił ksiądz proboszcz, parafia była jednym z ogniw pomocy obok takich instytucji jak MOPS i Caritas.

Przewodniczący PRD przekazał także informacje dotyczące przystąpienia do pierwszej komunii świętej. Do wakacji sakrament ma przyjąć jeszcze około dwadzieścioro dzieci. Pozostałe do pierwszej komunii świętej przystąpią we wrześniu. Ksiądz proboszcz poinformował, że na bieżąco spotyka się z dziećmi i w jego opinii mają one świadomość przygotowania do przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca.

 1. W dalszej części spotkania ksiądz proboszcz wprowadził zebranych w temat główny dotyczący Eucharystii, która jest źródłem i szczytem. Jak podkreślił, ku Eucharystii wszystko zmierza i wszystko z niej wypływa. Dla członków Kościoła jest to ważne miejsce i ważny czas. Gdy coś dzieje się dla życia religijnego wspólnoty, toczy się to zawsze wokół Eucharystii. Stąd ważne, by koncentrować się wokół Eucharystii. Przewodniczący podkreślił, jak ważny jest zatem aspekt dobrego przygotowania się do Eucharystii. Proboszcz wskazał na dwa rodzaje przygotowania – dalsze i bliższe. Bliższym przygotowaniem jest czas, kiedy wierny przychodzi do kościoła. Dobrze, gdy jest to co najmniej 5-10 minut przed rozpoczęciem mszy. Istotne jest bowiem uczestnictwo z pełnym zaangażowaniem od początku Eucharystii, którą rozpoczyna śpiew na wejście. Pieśń rozpoczynająca ma także swoje znaczenie liturgiczne. Aby dobrze zaangażować się i przeżyć mszę świętą należy mieć czas na wyciszenie się. I właśnie to wcześniejsze przyjście do kościoła pozwala każdemu odpowiednio się skupić i wyciszyć. Trudno dobrze przeżyć spotkanie z Bogiem w zgiełku i hałasie. Przychodzenie na ostatni moment sprawia, że wyciszenie i koncentrację osiągamy często dopiero na koniec Eucharystii.
 2. Członkowie Rady zastanawiali się wspólnie nad tym, co można zrobić, by wypracować w parafianach nawyk szybszego przychodzenia na mszę świętą. W krótkiej dyskusji podkreślono, że żyjemy w czasach, w których ludzie pędzą, w różne miejsca wchodzą z marszu. Podobnie stało się także z kościołem. Kiedyś była ograniczona liczba miejsc siedzących i to sprzyjało szybszemu przychodzeniu na mszę. Obecnie problem ten właściwie nie istnieje.

Wśród pomysłów pojawiło się przypomnienie o krótkich katechezach, które kiedyś głoszono bezpośrednio przed mszą. Członkowie Rady podkreślili, że warto przed rozpoczęciem Eucharystii zapoznać się z czytaniami, by później lepiej zapamiętać i zrozumieć Słowo Boże.  Według zebranych najlepszym sposobem jest ciągłe przypominanie, jak ważne jest dobre przygotowanie się do Eucharystii poprzez odpowiednie wygospodarowanie czasu na wyciszenie i skupienie. Pomocne w dobrym przeżyciu Eucharystii może okazać się przygotowanie druków z pieśniami liturgicznymi i czytaniami niedzielnymi.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara podkreślił, że od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID 19 zauważa się, iż obecnie do pełnego uczestnictwa w życiu kościoła – udziału we mszach świętych, nabożeństwach wróciło do tej pory około 50/60 procent wiernych.

Trwają prace remontowe związane z związane z wymianą instalacji elektrycznej i modernizacją oświetlenia w kościele.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 8

 

Sprawozdanie nr 8

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 19 listopada 2019 roku w domu parafialnym odbyło się siódme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4.Dorota Hadam

5.Ireneusz Kominek

6.Jan Krawczyk

7.Andrzej Krupiński

8.Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10.Mariusz Podraza

11.Piotr Skutela


Nieobecnych było:  6  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

2.W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko przypomniał założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 „Eucharystia daje życie”. Następnie wprowadził zebranych w założenia I roku programu, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu, pod nazwą „Wielka tajemnica wiary”. Ten rok będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Podstawą będzie pogłębienie katechizmowej wiedzy o Eucharystii, która jest rzeczywistą obecnością Jezusa pośród nas. Postać, jaką widzimy podczas przeistoczenia zmysłami jest taka sama. Zmienia się substancja – z chleba i wina przeistacza się w ciało i krew samego Jezusa. Przyjęcie tej tajemnicy samym rozumem – przerasta człowieka – dlatego można tę tajemnicę zgłębić tylko wiarą. Stąd w każdej aklamacji obecność słów „wiara i tajemnica”. Tylko wiarą jesteśmy w stanie przyjąć tajemnicę przeistoczenia. Ksiądz Proboszcz przytoczył słowa św. Tomasza: „Wobec tej tajemnicy trzeba uklęknąć i z pokorą powiedzieć – Panie Jezu wierzę”. Przewodniczący Rady zapowiedział, że program „Wielka tajemnica wiary” ma przypomnieć i rozwinąć to, o czym już wcześniej pisał Benedykt XVI w artykule dotyczącym obecnego kryzysu w Kościele.Papież przyczyn tego kryzysu dopatrywał się w zaniku wiary ludzi w rzeczywistość Eucharystii – w obecność Jezusa w Eucharystii.

 

3.W dalszej części posiedzenia odczytano przygotowany przez część członków PRD list do parafian. Zebrani dyskutowali nad sposobem dystrybucji listu. Wszyscy zebrani byli zgodni co do tego, by list ten był wręczony osobiście. Ostatecznie postanowiono, aby podczas kazania niedzielnego ksiądz proboszcz wprowadził wiernych w treść listu, a następnie poszczególni członkowie Rady po każdej mszy będą wręczać go parafianom, by mogli oni wracać do jego zawartości.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara przypomniał o trwających i planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach duszpasterskich. Nadmienił, iż z dobrym przyjęciem ze strony parafian spotkała się propozycja wprowadzona przez ks. Krzysztofa Winklera – zawierzenia  życia Maryi . Grupa około 100 parafian w każdą sobotę przygotowuje się, aby 8 grudnia uczestniczyć w akcie oddania się w niewolę Maryi.

Od 30 stycznia 2020 do 2 kwietnia 2020 planowany jest kurs Alfa. Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek od 19.00 do 21.00 w tym okresie. Kurs prowadzony będzie przez Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Przewidzianych jest około 40-50 miejsc dla chętnych, a zapisy będą prowadzone od przyszłej niedzieli. Podczas kolędy do parafian trafią także ulotki informacyjne o tym przedsięwzięciu. Jeśli zgłoszą się pary małżeńskie z dziećmi – to dla dzieci przewidziana jest także opieka na czas trwania spotkania.

Rekolekcje wielkopostne planowane są od V niedzieli Wielkiego Postu i wygłosi je ojciec Tomasz Maniura.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam

 


Sprawozdanie nr 7

 

Sprawozdanie nr 7

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w rokuduszpasterskim2018/2019

 

W dniu 5 września 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 05.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Mariusz Marek
3. ks. Łukasz Iwanowski

4. Natalia Adamczyk

5. Adam Bartnik
6. Ireneusz Kominek

7. Jan Krawczyk

8. Andrzej Krupiński

9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner

11. Mariusz Podraza

12. Janina Poliwoda

13. Piotr Skutela

14. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 5 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący rady przywitał oficjalnie nowych członków rady - wikariuszy: księży Mariusza Marka i Łukasza Iwanowskiego.
 3. W części formacyjno-informacyjnej ksiądz Proboszcz zaprezentował zarys ProgramuKościoła w Polsce na lata 2019-2022: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, przeżywana iświętowana, oraz źródło misji. Pierwszy rok trzyletniego nowego programu duszpasterskiegoKościoła w Polsce, który rozpocznie się wraz pierwszą niedzielę adwentu, będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. W praktyce będziemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć, w co wierzymy. Rok kolejny nowego programu będzie poświęcony świętowaniu Eucharystii, anastępny misji jaka powinna z naszego uczestnictwa w Eucharystii wypływać.
 4. W części problemowej obrad poruszono temat przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz wysłuchano informacji i uwag członków zespołuredakcyjnego. Zgodnie z ustaleniami rady list ma zostać przyjęty na następnym posiedzeniu i ma trafić do jak największej liczby parafian wraz z początkiem nowego roku liturgicznego 2019/2020. Zaproponowano, aby w niedzielę przed planowanym rozpowszechnieniem przedmiotowego listuzasygnalizować w Ogłoszeniach parafialnych, że taki list w najbliższą niedzielę zostanie skierowany doparafian.
 5. Ksiądz Proboszcz omówił zarys planowanych, stałych przedsięwzięć duszpasterskich, spotkań grupformacyjnych i katechez w nadchodzącym roku formacyjnym.
 6. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 7. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono
Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz Sekretarz: Bogusław Meiksner

 


Sprawozdanie nr 6

 

Sprawozdanie nr 6

z posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim2018/2019

W dniu 10 czerwca 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Adam Luchowski
3. Natalia Adamczyk
4. Adam Bartnik

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek
7. Jan Krawczyk
8. Andrzej Krupiński
9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner11. Janina Poliwoda 12. Piotr Skutela
13. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 6 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
                          1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.

                          2. Przewodniczący rady ogłosił oficjalnie, że na jego ręce spłynęła rezygnacja pani JolantyGruszki z dalszego uczestnictwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Powody podjętej decyzji pozostają do wiadomości zainteresowanych stron. Rada wyraża wdzięczność pani Jolancie za dotychczasowe zaangażowanie w swoje prace i inne działania na terenie parafii. Liczy także na podtrzymanie współpracy.

                          3. W części formacyjno-historycznej ksiądz Proboszcz nawiązał, zgodnie z wytycznymi arcybiskupa Wiktora Skworca, do spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia, które odbyło się 6 czerwca 1979 pod szczytem Jasnej Góry. Obecnie obchodzimy jubileusz 40-lecia tego znaczącego wydarzenia. Ksiądz Proboszcz rozdał uczestnikom posiedzenia rady teksty wygłoszonej wtedy przez Jana Pawła homilii. Po krótkiej dyskusji,wymianie wspomnień i uwag, postanowiono, że każdy z członków rady pochyli się nadtekstem papieskiej homilii indywidualnie.

                          4. W części problemowej obrad poruszono następujące kwestie:

- Nawiązano do przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz powołano zespół w składzie: Dorota Hadam, Piotr Skutela i Bogusław Meiksner, który do pierwszego wrześniowego spotkania rady w nowym roku formacyjnym ma przedstawić członkom rady uzgodnioną i dopracowaną wersję listu do akceptacji. Listzgodnie z życzeniem księdza Proboszcza ma zostać doręczony parafianom w określonej formie i w określony sposób na początku nowego roku duszpasterskiego 2019/2020

- Omówiono konieczność poszerzenia i dopracowania medialno-informacyjnej stronyfunkcjonowania parafii. Pani Natalia Adamczyk została pełnomocnikiem księdza Proboszcza do aktualizacji i obsługi strony facebookowej parafii Wawrzyniec-Wirek.

                         5. W części organizacyjnej spotkania ksiądz Proboszcz podziękował członkom rady za rocznycykl pracy i wszelką troskę i zaangażowanie włożone w sprawy parafii.

                         6. Rada wyraziła wdzięczność księżom Adamowi Luchowskiemu i Tomaszowi Tesarczykowiza ich trzyletnią posługę w parafii oraz przekazała życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalszy czas ich służby w nowych parafiach, do których zostali powołani.

                         7. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

                         8. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianiezostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 5

 

Sprawozdanie nr 5

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2018/2019

 

W dniu 5 grudnia 2018 roku w domu parafialnym odbyło się piąte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4. Jolanta Gruszka

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek

7. Andrzej Krupiński

8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10. Mariusz Podraza

11. Janina Poliwoda

12. Piotr Skutela

13. Małgorzata Stygienko
14. Sabina Zdebel


Nieobecnych było:  3  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. Przewodniczący Rady krótko omówił sposób zaangażowania parafian w nowe, stosunkowo niedawno podjęte inicjatywy parafialne.

Łańcuch modlitwy stanowi nadal wyzwanie dla parafii. Obecnie realizowany jest w około 50%, ale i to napawa radością, że znalazły się w parafii chętne osoby, które regularnie, systematycznie czuwają w kaplicy św. Wawrzyńca i adorują Najświętszy Sakrament. Po Nowym Roku jeszcze raz idea ta będzie przypomniana wiernym, którzy zostaną po raz kolejny zachęceni do zaangażowania we wspólne dzieło parafii. Zaproponowano także, aby zachęcać do włączenia się w łańcuch modlitwy uczestników nauk przedślubnych i przedchrzcielnych. Przypomniano także, aby regularnie podawana była cotygodniowa intencja modlitewna.  

Katechezy o kościele – cieszą się zainteresowaniem ze strony części parafian. Uczestnicy chwalą sobie poruszane, ważne tematy, a ksiądz proboszcz wyraził wielką nadzieję na dobre owoce tej inicjatywy.  

„Kino z Duszą” parafialny filmowy klub dyskusyjny – spotkania te, póki co, przyciągają niewielkie, choć rosnące grono zainteresowanych. Zdaniem zebranych to przedsięwzięcie potrzebuje czasu, by się rozwinąć. 

 

Ksiądz Nowara odniósł się także do zmian, jakie zostały wprowadzone w sposobie weryfikacji udziału kandydatów do bierzmowania we mszach świętych. Obowiązek potwierdzania podpisem udziału tej młodzieży we mszach niedzielnych został przerzucony na rodziców. Takie rozwiązanie włącza bardziej rodziców w przygotowanie kandydatów i lepiej zapobiega zdarzającym się przypadkom oszustw ze strony młodych. 

Dużym problemem i zmartwieniem  jest mały  udział parafian w mszach roratnich. W ostatnich latach radykalnie spadła liczba osób uczestniczących w tych mszach. Podobnie jest też w wielu ościennych parafiach. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest generalne obniżenie wymagań rodziców wobec dzieci i brak wobec nich dobrego rodzicielskiego przykładu.   

 

3. W części formacyjnej posiedzenia, wprowadzając w temat spotkania, ksiądz Proboszcz, przypomniał hasło ubiegłego roku liturgicznego – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz hasło tegoroczne „W mocy Bożego Ducha”, które stanowi jego kontynuację. Tym samym przypomniał, że konsekwencją otwarcia się na działanie Ducha Świętego jest jedność.  Prelegent podkreślił, że nie ma szans na trwałość Kościoła bez mocy Ducha Świętego. Zatem podstawowym zadaniem wiernych jest prosić o jedność. Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego oraz fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego – 

Dz, 2, 42- 46 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.

J,17,20-23

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ef, 2,13-22

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele  pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,  i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.  A przyszedłszy, zwiastował pokój

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

KKK 813, 

Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: 'Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: 'Syn 766 Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele' (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją 'duszę': 'Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:

Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).

KKK 814 

Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: 'We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji' (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania 'jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój' (Ef 4, 3).

 

Ksiądz proboszcz, nawiązując do powyższych słów, podkreślił, że Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło i na swojego przedstawiciela – ze względu na swoją duszę. Różnorodność zaś Kościoła nie sprzeciwia się jego jedności. Należy jednak pamiętać, że jedności tej przeszkadza grzech. Historia kościoła pokazuje, że w momencie rozłamu, ludźmi kierowała pycha. 

Jedność Kościoła opiera się na pięciu płaszczyznach:

- modlitwie,

- Eucharystii,

- trosce o potrzeby innych,

- trwaniu w nauce,

- wspólnocie życia.

Dawniej ludzie tworzący wspólnotę Kościoła mieszkali bliżej siebie, ich wspólnota gromadziła się wokół biskupa. W dzisiejszych czasach, ludzie są od siebie oddaleni i trudniej o stworzenie więzi w Kościele. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby nasza parafialna wspólnota Kościoła była zintegrowana, gdy uczestnicy jednej mszy pozostają dla siebie anonimowi. 

 

 4. W czasie otwartej dyskusji obecni członkowie PRD zgłosili różne propozycje pomocne w integracji wspólnoty parafialnej, między innymi wspólne posługi na mszy świętej podjęte przez wiernych mieszkających blisko siebie w sąsiedztwie czy też podjęcie ich kolejno przez poszczególne grupy parafialne. Kolejną ideą była propozycja prowadzenia przemyślanych i przygotowanych działań integracyjnych podczas spotkań na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego. Animacja i przygotowanie wspólnych spotkań różnych grup parafialnych mogłoby stanowić początek integracji i ożywienia większej części parafii. Podkreślono, że nasza kawiarenka parafialna jest miejscem, w którym są i powinny nadal być podejmowane inicjatywy ułatwiające tworzenie wspólnoty parafialnej. Rozważa się możliwość otwarcia kawiarenki nie tylko po mszach świętych, ale częściej. Wszyscy byli też zgodni, co do tego, by podczas mszy wprowadzać proste gesty typu: „dobrze, że jesteś” – które również stanowią formy otwarcia się na drugiego człowieka i wzajemnego zbliżania. Każdy powinien w swoim zakresie dbać, abyśmy się nawzajem jako parafianie dobrze czuli w naszej wspólnocie. Na mszach niedzielnych zdecydowanie bardziej odczuwa się anonimowość wiernych, lepiej jest na mszach w tygodniu, gdyż uczestniczą w nich najczęściej te same osoby, tworzące mniej liczną grupę. Masowość nie sprzyja otwartej atmosferze. Przypomniano także o takich okazjach jak wspólne parafialne kolędowanie i podkreślono, że to kolejny dobry moment do integracji wiernych. 

 

5. Pani Jolanta Gruszka, reprezentując między innymi parafian będących czcicielami Matki Boskiej Fatimskiej przypomniała temat dotyczący pokuty, do podjęcia której (w formie postu, zmiany mentalności, nawrócenia i odmawiania różańca)  nawołuje Maryja.  Aby ożywić życie wspólnotowe parafii, radna zaproponowała powrót do przyjmowania komunii świętej w pozycji klęczącej. Niektórzy radni byli zdania, że byłby to wyraz pokuty i czci wobec Najświętszego Sakramentu, inni podkreślali, że może to być kłopotliwe np. dla osób chorych, mających trudności z przyklęknięciem. Były również głosy, że takie przyjmowanie komunii jest możliwe, jeśli ktoś ma taką potrzebę, a obecna organizacja procesji komunijnej również zabezpiecza godne przyjęcie Pana Jezusa.  Większość zebranych zgodziła się jednak, że postawa wiernych wobec Najświętszego Sakramentu pozostawia wiele do życzenia, i często jest to wynik braku świadomości, jak się zachować. Należy zatem uświadamiać wiernych, przypominając właściwe i pożądane postawy wobec Najświętszego Sakramentu.  

 

6. Pan Bogusław Meiksner zaproponował także, by na najbliższym posiedzeniu rady, przeanalizować realizację zarządzeń i zaleceń synodalnych na poziomie naszej parafii, i poddać refleksji, co jeszcze z ustaleń minionego synodu może zainspirować życie naszej parafialnej wspólnoty.

 

7. Ksiądz proboszcz przypomniał o wyjeździe małej grupy młodych do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie będzie uruchomiona zakładka na stronie internetowej parafii, gdzie  umieszczane będą na bieżąco informacje z Panamy. Warto też zaangażować się w proponowane w tym  czasie działania diecezjalne oraz parafialne, aby dobrze przeżyć czas pobytu młodych parafian w Panamie i same światowe dni młodych.   

 

8. Wspólne kolędowanie grup parafialnych ustalono na dzień 20 i 27 stycznia. 

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 4

 

Sprawozdanie nr 4

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

 Rok duszpasterski 2018/2019

 

W dniu 3 września 2018 roku w domu parafialnym odbyło się czwarte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Adam Luchowski
 3. ks. Tomasz Tesarczyk
 4. Jan Krawczyk
 5. Andrzej Krupiński
 6. Natalia Adamczyk
 7. Adam Bartnik
 8. Ireneusz Kominek
 9. Małgorzata Stygienko
 10. Bogusław Meiksner
 11. Jolanta Gruszka
 12. Dorota Hadam
 13. Barbara Labus
 14. Janina PoliwodaNieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.  

 

 1. Następnie przewodniczący Rady odczytał Sprawozdanie nr 3 i w krótkim komentarzu odniósł się do zapisanych tam uwag i propozycji, oceniając stopień ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie młodzieży do bierzmowania, a zwłaszcza na postulowane przez Radę zmniejszenie anonimowości kandydatów do bierzmowanie oraz budzenie wspólnotowej troski (zwłaszcza modlitewnej) o ich formację (omówienie planowanych działań w tym roku duszpasterskim przez odpowiedzialnego za bezpośrednie przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu księdza Tomasza w dalszej części posiedzenia rady)

 

 1. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz nawiązując do benedyktyńskiej zasady ora et labora – módl się i pracuj, zwrócił uwagę na potrzebę równoważenia w pracy duszpasterskiej obu tych elementów, a zwłaszcza na potrzebę dopełnienia wspólnego wysiłku modlitewnego parafian i objęcia nim konkretnych potrzeb i trosk wspólnoty. Prelegent przestrzegł przed nadmiernym aktywizmem
  i przed pokładaniem ufności w kolejnych podejmowanych akcjach. Odwołując się do słów Jezusa
  z Ewangelii: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” oraz do słów z listów Pawłowych: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”, ksiądz Proboszcz zaakcentował fundamentalne znaczenie modlitwy dla prawidłowego funkcjonowania parafii oraz owocnej realizacji postawionych przed nią zadań.

Członkowie Rady w otwartej w tym temacie dyskusji zwrócili uwagę na już istniejące i zakorzenione w parafii formy wspólnej modlitwy, na czele ze środowymi wieczorami uwielbienia oraz czwartkowym namiotem spotkania. Zaproponowano również zagospodarowanie porannej modlitwy różańcowej poprzez skonkretyzowanie i ogłoszenie jej intencji. Zwrócono także uwagę, że dla zaistnienia wspólnotowej modlitwy w parafii istotne są takie elementy jak wiedza parafian o czasie

i formie podejmowanej wspólnotowo modlitwy, oraz łączenie z modlitwą każdego rodzaju działania (ci, którzy działają, najpierw modlą się ze sobą – dotyczy to także samej Rady parafialnej). Podkreślono także jeszcze raz potrzebę konkretnych intencji oraz zwrócenia uwagi na wstawienniczy charakter modlitwy (modlimy się jedni za drugich). Zgodzono się w pełni z księdzem Proboszczem, że sfera modlitwy w parafii wymaga szczególnej troski i inicjatywy.

Ksiądz Proboszcz zaproponował podjęcie nowego dzieła modlitewnego odnoszącego się do wskazanych uwag i postulatów. Ma to być „łańcuch modlitwy” tworzony przez zgłaszających się parafian, całodzienny (chodzi o dni robocze) i całoroczny, realizowany poprzez modlitewne czuwanie deklarujących się osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Św. Wawrzyńca, w wymiarze pół godziny na jedną osobę. Do pełnego zamknięcia łańcucha potrzeba 96 deklarujących się parafian. Kolejne intencje będą podawane w każdą niedzielę na najbliższy tydzień.

Rada parafialna przyjęła zgłoszoną propozycję z akceptacją, radością i gotowością do włączenia się
w zainicjowane dzieło.

 

 1. W następnym punkcie posiedzenia ksiądz Tomasz zarysował plany dotyczące przygotowania tegorocznych kandydatów do sakramentu bierzmowania, oraz odpowiedział na pytania w tym temacie ze strony członków Rady. Przygotowanie będzie się odbywało w formie dotychczas praktykowanej (miesięczna Eucharystia poprzedzona indywidualnym sakramentem pojednania plus formacja w małych grupach) z zachowaniem indeksów, w których odnotowane będzie spełnianie przez kandydatów zadanych im w trakcie przygotowania obowiązków. Sprawa stosowania indeksów wywołała dyskusję wśród członków Rady, w wyniku której uznano, że pomimo istotnych wad, jakie posiada taka forma legitymizacji gotowości do przyjęcia sakramentu bierzmowania, duszpasterze nie są w stanie od niej na ten moment odstąpić, a my wraz z nimi, jako wspólnota parafialna, nie jesteśmy gotowi na wysiłek, który wiązałby się z inną, bardziej osobistą i towarzyszącą formą przygotowania
  i jego oceny. Postulowano jedynie możliwe ograniczeni zakresu indeksacji oraz stwarzanie dla kandydatów przestrzeni wolnych i odpowiedzialnych decyzji.

Następnie ksiądz Tomasz przedstawił zamierzenia dotyczące nowych inicjatyw związanych
z przygotowaniem młodzieży do bierzmowania, min. z modlitwą konkretnych parafian za konkretnych znanych z imienia kandydatów, z modlitwą ich za siebie nawzajem (jeden za drugiego – akcja „podziel się dyszką”), z organizacją wspólnych wyjazdów (pierwszy, dla chętnych, do Istebnej, został już zorganizowany na początku września), z zapraszaniem całych grup formacyjnych kandydatów na spotkania oazowe, celem ich osobistego zapoznania z tym, co się tam dzieje. Ksiądz Tomasz poinformował, że kilku bierzmowańców z ubiegłego roku formacyjnego uczestniczy już regularnie
w spotkaniach oazowych. Zaproponowano, aby wykorzystywać świeżo wybierzmowanych, aktywnych młodych ludzi do asystowania animatorom prowadzącym grupy formacyjne kandydatów, co byłoby stworzeniem miejsc ich zaangażowania oraz budowaniem przyszłej kadry animatorskiej.   

 

 1. W dalszej części posiedzenia Rady ksiądz Proboszcz omówił sprawy związane z rozpoczęciem się nowego roku duszpasterskiego i formacyjnego. Przypomniał o aktualności wezwania dla wszystkich uczestników formacji w parafii do udział we Mszy Świętej w tygodniu. Ponadto ksiądz Proboszcz przedstawił krótko elementy programu formacyjnego, zwracając uwagę na nowe w stosunku do ubiegłego roku propozycje, takie jak: katecheza o Kościele w każdy pierwszy wtorek miesiąca, prowadzona przez członków Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej- katecheza w domu parafialnym z możliwością dyskusji; Parafialny filmowy klub dyskusyjny, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Podtrzymane i przekazane do wiadomości parafian zostały wszystkie ubiegłoroczne formy spotkań i modlitwy parafian. Informacje o nowych elementach formacji, zwłaszcza o planowanej katechezie o Kościele, przyjęto z dużym zadowoleniem i nadzieją.

 

 1. W czasie wolnych wniosków poruszono przede wszystkim problem uczestnictwa dzieci w życiu parafii, a zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.00, im dedykowanej. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że w dotychczasowych działaniach dotyczących obecności dzieci w kościele parafialnym, brakowało nam systematyczności i konsekwencji. Przedstawiono, jako inspirację, rozwiązania przyjęte w tym zakresie w parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu. Zwrócono uwagę na konieczność pilnowania, by czas i przestrzeń Eucharystii o godzinie 11.00 były przyjazne dzieciom
  i ich rodzicom, by rodzice nie czuli obaw i dyskomfortu związanego z przyprowadzaniem swego dziecka do kościoła i uczeniem go uczestniczenia w Eucharystii. Ksiądz Proboszcz wraz z wikarymi zobowiązali się do wypracowania i konsekwentnego wdrażania jak najpełniejszego i jak najaktywniejszego uczestnictwa dzieci w ich niedzielnej Eucharystii. Postanowiono też zwrócić się do wszystkich parafian o cierpliwość, pomoc i wyrozumiałość w stosunku do dzieci i ich rodziców.

        

 1. Spotkanie Rady zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

 1. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 3

z posiedzenia 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 9 marca 2018 roku w domu parafialnym odbyło się trzecie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Adam Luchowski

3. ks. Tomasz Tesarczyk

4. Jan Krawczyk

5. Andrzej Krupiński
6. Natalia Adamczyk
7. Adam Bartnik
8. Ireneusz Kominek
9. Małgorzata Stygienko
10. Bogusław Meiksner
11. Sabina Zdebel

12. Dorota Hadam

 

 

Nieobecnych było: 7  członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, wprowadził w temat spotkania dotyczący sakramentu bierzmowania, przypominając, że w Kościele istotne jest zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego oraz dotarcie do świadomości wiernych, że każdy z nas napełniony jest Duchem Świętym, który przez nas działa, uzdalniając nas do rzeczy wielkich.

Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego – Rz. 8.8-17 „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.  A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.  Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.  Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 'Abba, Ojcze!'  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”, a także Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI pkt 14. „Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa — Kapłana, Proroka i Króla rozpoczyna się wraz z namaszczeniem Chrztu, rozwija przez Bierzmowanie, w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Udział ten jest udziałem poszczególnych świeckich jako tych, którzy tworzą jedno Ciało Pańskie. Jezus bowiem ubogaca swoimi darami Kościół jako własne Ciało i Oblubienicę. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy Piotr apostoł, nazywając ludzi ochrzczonych „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty.  

 

3. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodych stał się ważnym wydarzeniem całej wspólnoty parafialnej.

Dyskusji przyświecały dwa podstawowe pytania:

 - Jak parafia powinna okazać odpowiedzialność za osoby przystępujące do sakramentu bierzmowania?

- Jak sprawić, by była to uroczystość dla całej parafii?

 

 4. W czasie dyskusji obecni członkowie PRD zwrócili uwagę  na konieczność przypomnienia całej wspólnocie parafialnej istoty sakramentu bierzmowania. Podkreślili także, iż zainteresowani są jedynie bierzmowani i ich rodzice, a przecież jest to wydarzenie ważne dla całej parafii. Przyczynę tego zjawiska dostrzeżono raczej w tradycji parafialnej, jakiegoś rodzaju przyzwyczajeniu wiernych do uczestnictwa w tym wydarzeniu tylko „samych zainteresowanych”. Radni zgodnie stwierdzili, że to jest błędne podejście.

Zwrócono uwagę na anonimowość osób przystępujących do sakramentu. Radni stwierdzili, że należy poczynić takie działania, które zakładają pozbycie się anonimowości młodych, które sprawią, że kandydaci do bierzmowania poczują się w okresie przygotowań ważni we wspólnocie parafialnej, zaś wspólnota pozna trochę bliżej samych kandydatów. Przypomniano działania podjęte w tym zakresie przed paroma laty tj. umieszczenie w kościele fotografii bierzmowanych, podejmowanie przez wiernych indywidualnej modlitwy za konkretnego kandydata. Tu członkowie PRD zgodnie stwierdzili, że nie jest ważny sposób, ale cel, czyli poczucie, że młodzi przygotowujący się do bierzmowania są w sercu parafii. Wiernych należałoby zatem informować o wydarzeniach przeżywanych przez kandydatów - rekolekcjach, czy innych podejmowanych przez młodych inicjatywach. Ważne byłoby także angażowanie kandydatów w życie parafii np. w liturgię, czy wydarzenia parafialne. Dobrym pomysłem byłoby według zebranych także zorganizowanie modlitw w intencji bierzmowańców. Ważne, by wszelkie działania prowadzone były systematycznie, a na końcu by dokonać oceny efektów tych działań.

 

5. Księża obecni na spotkaniu przedstawili też kilka trudności związanych z przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania:

- niechęć młodzieży do pokazywania się (wyróżniania się) w kościele,

- uwagi rodziców co do wymagań egzaminacyjnych kandydatów do bierzmowania.

 

6. Ksiądz proboszcz przekazał zebranym datę tegorocznej uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania  - 12 maja o godzinie 15.30, a także informację, że sakramentu udzieli biskup Adam Wodarczyk.

 

7. Radni podsuwali kolejne pomysły, które mogłyby przyczynić się do lepszego przeżycia i doświadczenia sakramentu bierzmowania przez wszystkich parafian. Wśród nich znalazły się:

- organizacja nabożeństwa dla rodzin bierzmowanych z udziałem parafian – jakiś czas przed samym sakramentem bierzmowania,

- aktywne włączenie rodziców w przeżycie uroczystości,

- przełamanie świadomości parafian, że bierzmowanie jest tylko dla młodzieży, która się do niego przygotowuje,

 - modlitwy za bierzmowańców,

- różne formy „promocji” wydarzeń dotyczących bierzmowańców np.  na stronie internetowej parafii,

- zaangażowanie młodych po bierzmowaniu w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

8. Ksiądz proboszcz przekazał na koniec informacje dotyczące bieżących wydarzeń:
- wyjazd młodych na Niedzielę Palmową do katedry w Katowicach,

- wyjazd na drogę krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej

- rekolekcje wielkopostne – które wygłosi ks. Wojciech Bartoszek

- droga krzyżowa ulicami miast 23.03 – 17.00 z naszej parafii

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 2

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 28 listopada 2017 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik
4. Jolanta Gruszka
5. Ireneusz Kominek
6. Jan Krawczyk
7. Andrzej Krupiński
8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner
10. Mariusz Podraza
11. Piotr Skutela
12. Sabina Zdebel
13. Janina Paliwoda
14. Małgorzata Stygienko
Nieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

2. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nieobecnych na pierwszym posiedzeniu rady Pań: Janiny Poliwody i Małgorzaty Stygienko. Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył zaprzysiężonym oficjalne mianowania na członka rady.

 

3. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, nawiązując do wyrażonej przy okazji inauguracji parafialnego roku formacyjnego zachęty do uczestnictwa w Mszach Świętych w tygodniu, omówił cztery istotne składniki dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Zdaniem prelegenta są to:

- czas na bezpośrednie przygotowanie się do uczestnictwa we Mszy Św. (przejście ze zgiełku świata do ciszy Boga);
- włączanie się w akcję liturgiczną (modlitwy, śpiewy, gesty);
- staranie o możliwość przystąpienia do komunii;
- uszanowanie i docenienie ważności każdej z części Mszy Św., również obrzędów
zakończenia (błogosławieństwo i pieśń na wyjście)

 

W czasie krótkiej dyskusji zebrani zwrócili uwagę na konieczność ustawicznej katechezy w zakresie zasygnalizowanych zagadnień, a zwłaszcza kwestii dotyczącej gotowości do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i rozeznania sumienia w tym zakresie

 

4. Rozpoczynając część problemową posiedzenia rady ksiądz Proboszcz zapytał jej członków, czy dotarły do nich jakieś uwagi, czy wnioski od parafian, które należałoby włączyć do tematu posiedzenia. Żaden z obecnych członków rady nie przekazał tego typu zgłoszenia. Rada uznała, że potrzeba czasu i oswojenia się przez parafian z tą możliwością komunikacji i uczestnictwa w życiu parafii.

 

5. Tematem głównym posiedzenia rady było omówienie programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 opatrzonego hasłem: „Duch, który umacnia miłość” (rok pierwszy: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”; rok drugi: „W mocy Ducha Bożego”) Ksiądz Proboszcz przedstawił wytyczne i wyzwania związane z realizacją programu duszpasterskiego w pierwszym roku jego obowiązywania, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu 2017. Zaznaczył, że akcent położony jest na świadomość tego, że czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego, co corocznie uobecnia się szczególnie w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz w celebracji udzielenia tego sakramentu. Jako naturalne i podstawowe środowisko przygotowania się do przyjęcia Ducha Świętego program wskazuje rodzinę i parafię. Tu Proboszcz zwrócił uwagę, że te przeniesienie ciężaru środowiska wzrastania ze szkoły do parafii, w przypadku naszej parafii wiąże się także z dosyć nietypową sytuacją administracyjną powstałą po wprowadzonej reformie szkolnictwa. Na terenie naszej parafii nie funkcjonuje, bowiem żadna szkoła podstawowa, a w najbliższej przyszłości, to ośmioklasiści tychże szkół będą rocznikiem objętym bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a całość tego przygotowania wraz z samą celebracją ma się odbywać w parafii, do której młody człowiek przynależy.

Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma być zgodnie ze swoimi założeniami realizowany w formach integralnych i skoordynowanych, tak na poziomie diecezji jak i parafii (służą temu przygotowane materiały pastoralne, formacyjne i praktyczno- poradnikowe) w następujących obszarach:

- ewangelizacja

- przepowiadanie (homilie, katechezy, konferencje)

- promowanie (np. ruchów tj. odnowa w Duchu, albo nowych form duszpasterstwa tj.

newpastoral.net)

- formacja
W parafii te obszary przekładają się na takie działania jak:
- przepowiadanie w homiliach
- celebracja nabożeństw (ze szczególnym wyróżnieniem wigilii Zesłania Ducha Świętego) - formacja parafialnych rad duszpasterskich
- konferencje tematyczne w grupach, ruchach i wspólnotach działających w parafii

 

6. W czasie dyskusji przeprowadzonej po prezentacji programu duszpasterskiego radni zwrócili uwagę na następujące problemy i zagadnienia:
- uznano, że stojące przed parafią zadania związane z owocną realizacją przedłożonego programu jak i w szerszym kontekście z uczynieniem parafii miejscem duszpastersko wydajnym, sprzyjającym otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastaniu w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania nas samych, jak i wszystkich inicjatorów i animatorów wymaganej przemiany. Dlatego też postanowiono, że każdy z członków rady przemyśli zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą czekające parafię zadania i przedstawi na najbliższym posiedzeniu propozycje duszpasterskie, jakie można by wspólnie podjąć. Ponadto ustalono, że tematem głównym przyszłego posiedzenia będzie, w myśl materiałów formacyjnych przeznaczonych w ramach programu „Duch, który umacnia miłość” dla rad parafialnych, problem: „odpowiedzialności za przygotowanie i celebrację sakramentu bierzmowania”. W celu duchowego przygotowania się do czekających parafię wyzwań, rada postanowiła podjąć w czasie do następnego posiedzenia, w każdy wtorek tygodnia, wspólnotową formę wyrzeczenia w postaci postu. Post ten ma pomóc członkom rady we własnym nawróceniu i otworzyć ją w jedności na działanie Ducha Świętego, co z kolei ma się przyczynić do uzyskania umiejętności uświadamiania innym parafianom obecności i działania Ducha, a przede wszystkim do podejmowania działań prowadzących parafian do osobistego doświadczenia życia w Duchu Świętym.

 

- zwrócono uwagę na konieczność, zgodnie z zarządzeniami i zaleceniami II Synodu Archidiecezji katowickiej, przyczyniania się do odbudowy i umacniania działań katechetycznych i ewangelizacyjnych w parafii, co da jej możliwość odpowiedzenia na potrzeby duchowe dzieci, młodych i dorosłych, jacy przy okazji trybu przygotowania do sakramentów i ich udzielania, znajdą się w obszarze jej chociażby czasowego oddziaływania. Zwrócono także uwagę, że nie oznacza to, nawet przy krytycznym stosunku, zaniedbania potrzeby nauczania religii w szkołach i zapewnienia temu nauczaniu najlepszych warunków i najwyższego poziomu. Radni przyznali, że gwałtowne zmiany w świecie współczesnym, wpływające chociażby na kondycję rodzin, także rodzin kiedyś tradycyjnie religijnych, stanowią bardzo poważne wyzwanie dla duszpasterstwa. Podejmowane działania wymagają modlitwy (wsłuchania w Ducha), namysłu i odważnego, wielostronnego zaangażowania.

 

7. Sekretarz rady przekazał prośbę do wszystkich jej członków o aktywność w kanałach komunikacji elektronicznej i o potwierdzanie otrzymywanych informacji, co jest oznaką nie tylko skuteczności połączenia, ale także formą dialogu i pozostawania względem siebie w życzliwej i uważnej łączności w okresie między posiedzeniami.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 1

z inauguracyjnego posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 12 września 2017 roku w domu parafialnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD 
w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Tomasz Tesarczyk

3. Grzegorz Adamczyk
4. Natalia Adamczyk 
5. Adam Bartnik
6. Jolanta Gruszka
7. Dorota Hadam
8. Ireneusz Kominek
9. Jan Krawczyk
10. Andrzej Krupiński
11. Barbara Labus
12. Bogusław Meiksner
13. Mariusz Podraza
14. Piotr Skutela
15. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 4 powołanych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 

1. Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przywitał wszystkich zebranych i krótko omówił zasady powołania i funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej, a także zwyczajowy porządek jej spotkań, na który składa się wspólna modlitwa, formacja oraz obrady dotyczące wybranego tematu duszpasterskiego, jak i wolnych wniosków członków rady. Przy braku sprzeciwu oraz innych wniosków postanowiono kontynuować dotychczas przyjętą formę posiedzeń rady.

 

2. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

3. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nowo mianowanych członków rady. Zebrani, wymieniając swoje imię i nazwisko powtórzyli słowa:

 

„Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie 
z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, 
że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza 
w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył każdemu z obecnych oficjalne, pisemne mianowanie na członka PRD.

 

4. W następnej kolejności nastąpiła krótka autoprezentacja każdego z członków rady, celem zapoznania się i wstępnego zawiązania wspólnoty nowej rady.

 

5. W kolejnym punkcie programu inauguracyjnego posiedzenia nowej rady dokonano wyboru przewidzianych prawem osób funkcyjnych: zastępcy przewodniczącego rady oraz jej sekretarza. Na wniosek przewodniczącego rady przy braku sprzeciwu pozostałych jej członków postanowiono, ze względów pragmatycznych, wybrać nie jednego a dwóch sekretarzy. Na zastępcę przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: pana Jana Krawczyka i pana Ireneusza Kominka. W głosowaniu jawnym, zaakceptowanym przez cały skład rady, wybrano stosunkiem głosów 8:5 kandydaturę pana Jana Krawczyka. Na sekretarzy rady zgłoszono dwie kandydatury: pani Doroty Hadam i pana Bogusława Meiksnera. Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała przedstawione kandydatury. Pan Jan Krawczyk, w nawiązaniu do dotychczasowej praktyki rady, zaproponował również wyznaczenie nieformalnego skarbnika rady w celu zgromadzenia funduszu reprezentacyjnego rady. Zastępca przewodniczącego rady zaproponował do tej funkcji panią Barbarę Labus, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez członków rady.

 

6. Po zakończeniu wyborów zebrano dane kontaktowe obecnych członków rady w celu uruchomienia stałej platformy komunikacyjnej wewnątrz rady. Zebrane dane zostały przekazane sekretariatowi rady.

 

7. W ostatnim punkcie merytorycznym inauguracyjnego posiedzenia rady ksiądz Proboszcz ponowił prezentację programu Newpastoral.net, opierającego się o materiały multimedialne do prowadzenia tygodniowych, domowych spotkań formacyjnych. Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że zgłosił naszą parafię do tego programu i obecnie przygotowuje się do etapu jego promocji. Wezwał członków rady do przemyślenia własnego zaangażowania się w to dzieło oraz do poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w cyklu prezentacji programu na forum parafii. W krótkiej dyskusji podzielono się zarówno nadziejami i jak i obawami związanymi z tego typu formą duszpasterstwa. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy o przedsięwzięciu nie podjęto żadnych ustaleń w tym zakresie ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

 


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 28.03.2017r.

Tematem zebrania PRD było „Określenie peryferii parafii i form dotarcia z Ewangelią”. Spotkanie prowadzone przez przewodniczącego ks. Andrzeja Nowarę rozpoczęto wspólna modlitwą brewiarzową. Ksiądz proboszcz przedstawił porządek zebrania, a następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz proboszcz, inicjując część formacyjną zebrania, przypomniał, iż pierwszym i naczelnym zadaniem - obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego. Nakaz Pana Jezusa doskonale rozumieli apostołowie, którzy głosili Słowo Boże wśród Żydów i pogan. Od tamtych czasów zadanie nie zmieniło się. Kościół bowiem jest misyjny, a jego misją jest przekazywanie Słowa Bożego i docieranie z nim do wszystkich ludzi. Zadaniem każdego chrześcijanina – członka wspólnoty Kościoła jest zwrócenie się ze Słowem Bożym do najbliższego otoczenia, parafii, wreszcie do miejsc, gdzie Ewangelia nie dotarła. Można jednak zauważyć, że terenami ewangelizacyjnymi coraz częściej staje się najbliższe otoczenie. Następnie członkowie PRD zastanawiali się, jak rozumieć pojęcie peryferii, gdzie znajdują się peryferie naszej parafii, gdzie są nasze tereny misyjne, które potrzebują ewangelizacji? Wśród głosów w dyskusji pojawiły się zdania, że statystyka kolędowa mogłaby pomóc w nakreśleniu miejsc największej pustki duchowej. Ksiądz Nowara przypomniał, że w centrum każdego chrześcijanina jest osoba Pana Jezusa. Zatem peryferiami będą te miejsca, gdzie Pana Jezusa brak, peryferia będą tworzyć ludzie nie mający relacji z Bogiem.

 

Pan Roman Wycisk zwrócił uwagę, że grupa zamieszkująca peryferia parafii, żyjąca w oddaleniu od Boga wywiera znaczny wpływ na innych.

 

Pani Dorota Hadam wyraziła zdanie, że dla niej peryferia są wszędzie. Nie da się bowiem wskazać konkretnych miejsc, gdzie potrzeba ewangelizacji jest większa niż gdzie indziej. Obecnie wszyscy potrzebujemy ewangelizacji, odnowy relacji z Bogiem, od młodych po starszych, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu posiadania czy jakichkolwiek innych czynników. Na brak relacji z Bogiem może wpływać brak wiedzy religijnej, który determinuje brak woli rozwiązania problemu nieistniejącej, bądź słabej więzi z Bogiem.

 

Pan Wycisk podkreślił, że ludzie z peryferii mają swoje środowisko. Każdy z nas nie żyje przecież w oderwaniu od innych. Pani Janina Poliwoda przedstawiła swoje rozumienie peryferii. Według niej peryferia można podzielić na trzy typy – konkretne grupy, środowiska, wreszcie miejsca.

 

Pan Bogusław Meiksner przypomniał, że pojęcie peryferii wprowadził papież Franciszek w odniesieniu do Ameryki Południowej. Z jednej strony można tam wskazać centrum – zamieszkane przez ludzi bogatych, dobrze o sobie myślących, dowartościowanych - z drugiej - peryferia, gdzie dominuje bieda, spustoszenie materialne i duchowe. Jednakże nasze pojęcie peryferii, jak podkreślał p. Meiksner, jest bardzo blisko centrum! Wiele z tych peryferii jest przecież w nas, w naszych strukturach. Jako rada parafialna powinniśmy przemyśleć sposoby ewangelizacji parafii oraz nasze zaangażowanie w ewangelizację. Tylko wtedy można zmieniać oblicze peryferii.

 

Pan Stanisław Wróbel pytał, czy jesteśmy w stanie choć jedną osobę zewangelizować? Podkreślał, że jest to trudne i wymaga wielu umiejętności.

 

Proboszcz Nowara zwrócił uwagę, iż jego zdaniem nie należy szukać konkretnego miejsca wymagającego działań ewangelizacyjnych, lecz patrzeć na zjawisko szeroko – przyjąć peryferia jako daleką relację z Panem Jezusem. Każdy z nas w swoim życiu może się w takich peryferiach znaleźć. Każdy z nas musi mieć świadomość odpowiedzialności za własny duchowy rozwój.

Ksiądz Andrzej Nowara zadał członkom PRD pytanie: Czy są sposoby, środki, by zadbać o własny rozwój i rozwój tych, którzy są wokół nas?

 

Ewangelizacja powinna przebiegać od osoby do osoby. Sam papież zachęca do odwagi docierania z ewangelią tam, gdzie jej brak.

Pani Dorota Hadam podzieliła się własnym doświadczeniem w ewangelizowaniu. Przypomniała, że istnieją wspólnoty, których celem jest właśnie ewangelizacja. Można zatem czerpać z ich wiedzy, czy zaprosić do współpracy w dziele ewangelizacji naszej parafii.

 

Pan Bogusław Meiksner wyraził pragnienie, aby w naszej parafii byli ludzie, wśród których mógłby znaleźć oparcie – podkreślił, że w jego opinii ewangelizację należy zacząć od siebie. Nie można bowiem samemu ewangelizować, nie mając samemu głębokiej relacji z Bogiem. Dobrym przykładem jest według pana Meiksnera doświadczenie parafii w Orzegowie, gdzie przez lata osoby działające w różnych wspólnotach w kościele pracowali nad własnym rozwojem duchowym, a kolejnym krokiem jest ewangelizacja całej parafii.

 

Pani Janina Poliwoda podkreśliła, że do ewangelizacji są jeszcze potrzebne pewne umiejętności. Można bowiem być osobą żyjącą wiarą, wzrastającą w wierze, ale można mieć problemy z jej przekazem na skalę ewangelizacji. Podobnie pani Barbara Labus zaznaczyła, że ewangelizatorem musi być ktoś, kto wiarą żyje na co dzień, a nie jest jak faryzeusz, który mówi coś innego i robi coś innego.

 

Ksiądz proboszcz przekazał, że ma w planach przeprowadzenie w parafii tzw. kursu Alfa czyli serii spotkań wyjaśniających podstawy chrześcijaństwa. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Członkowie kursu Alfa odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary, zwracając uwagę na pytania: Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić? W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

 

Kolejną ewangelizacyjną propozycją dla parafii byłyby tzw. parafialne grupy domowe. Tu, jak podkreślił ksiądz Nowara, parafia musi się zarejestrować, przystępując do tej formy rozwoju duchowego. Rejestracja pozwala na otrzymanie potrzebnych materiałów – filmów, konspektów itp. Parafialne grupy domowe to propozycja, która dotarła już do wielu parafii i cieszy się coraz większą popularnością. Ksiądz proboszcz zaprezentował członkom PRD krótki film propagujący parafialne grupy domowe (newpastoral.net). Nakreślił też krótką wizję wprowadzenia tego przedsięwzięcia ewangelizacyjnego w parafii.

 

Grupa inicjatywna przez cztery tygodnie zachęcałaby parafian do zaangażowania się w taką wspólnotę. Według założeń spotkania grup odbywają się co tydzień w domu gospodarza – animatora. Ksiądz proboszcz chciałby rozpocząć tę inicjatywę wraz z nowym adwentem. Będzie to miejsce, gdzie można zapraszać najbliższych, a także tych z naszego otoczenia, którzy potrzebują ewangelizacji.

 

Sprawy bieżące:

- W ostatnim czasie została poświęcona nasza kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest systematycznie nawiedzana przez wiernych,
- Zespół charytatywny naszej parafii proponuje raz w miesiącu porady neurologopedy, które będą się odbywać w domu parafialnym, ponadto członkowie zespołu oferują swą pomoc chorym i opuszczonym członkom parafii,
- Podczas wigilii paschalnej odbędzie się chrzest osoby dorosłej, co będzie nowym ogromnym doświadczeniem i dobrem całej wspólnoty parafialnej,
- Pani Izabela Zmorzyńska – Gierczak wniosła o uregulowanie wjazdu na teren placu kościelnego od strony kaplicy świętego Wawrzyńca,
- Pan Eryk Rzeżucha zaproponował wprowadzenie czasami śpiewu łacińskiego podczas uroczystych mszy świętych,
- Pan Bogusław Meiksner zapytał o ustalenia dotyczące wyborów do nowej PRD,
- Ksiądz proboszcz poprosił, aby członkowie obecnej PRD zastanowili się nad swoim zaangażowaniem i objęciem funkcji gospodarzy parafialnych grup domowych.

 

Kolejne i ostatnie spotkanie obecnej PRD ustalono na 12. 06. 2017r.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.