Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 23.06.2014r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej.


Spotkanie było poświęcone podsumowaniu roku formacyjnego. Ksiądz proboszcz poinformował nas, że w tym roku więcej młodzieży wyjedzie na rekolekcje wakacyjne oraz, że więcej chłopców w tym roku przystąpiło do grupy ministrantów. Pozytywnym aspektem był również wysłany mail przez jedną z nauczycielek ze szkoły podstawowej, w którym podziękowała za bardzo dobrze przygotowane rekolekcje dla dzieci. Niestety pojawił się również problem, którym jest chór. Dyrygent chóru podziękowała za pracę, natomiast samych chórzystów zostało niewielu.

 

Pozytywnym aspektem jest również comiesięczna Msza Św. w intencji rodzin. Kolejnym punktem spotkania było omówienie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Ksiądz proboszcz oznajmił, że zdecydował się przyjąć 50 osób, które przez tydzień będą mieszkać w naszej parafii. Zostaliśmy również poinformowani o tym, że powstało Parafialne Centrum ŚDM, do którego należą: Natalia Adamczyk, Edyta Brożek, Piotr Skutela, Konrad Szydło oraz Aleksandra Żelosko. Podczas ŚDM pomiędzy dekanatami będzie wędrował krzyż razem z ikoną. Kolejnym, jednym z ważniejszych punktów obrad było podsumowanie pracy z bierzmowańcami naszej parafii. Krótką informację na ten temat podał ks. Sławomir, który był opiekunem tej grupy. Opowiedział krótko o odbytym wcześniej spotkaniu z animatorami, którzy prowadzili grupy bierzmowańców. Ustalono na nim, że powinno się zwiększyć dyscyplinę wśród młodzieży oraz wstępny termin spotkań wszystkich grup bierzmowańców na każdy II piątek miesiąca.

 

Ostatni punkt, który został podjęty omówieniu podczas zebrania dotyczył nowej ewangelizacji. Razem z księdzem proboszczem zastanawialiśmy się, w jaki sposób budować nową ewangelizację w naszej parafii i, w którą stronę iść, by przyniosło to w przyszłości owoce. Wypowiedzi były różne. Wspólnie stwierdziliśmy, że powinniśmy korzystać z tego co jest, by ubogacić już to co istnieje w naszej parafii (przykładem jest coroczny festyn rodzinny organizowany przez Rycerzy Kolumba), jednak nie znaczy to, aby na tym poprzestawać i nie robić nic w kierunku dążenia do doskonałości. Jednak przemianę trzeba zacząć od Samej Rady Parafialnej, by praca jaką podejmujemy podczas zebrań przyniosła owoce, a nie była ona tylko „towarzyskim spotkaniem”. Wspólnie stwierdzono, że warto utworzyć grupę składającą się z kilku osób, które w sposób nieprzymuszony na czele z księdzem proboszczem wypracują metodę dalszej współpracy PRD. Do tej grupy należą: Bogusław Meiksner, Ireneusz Kominek, Monika Meiksner, Barbara Labus, Urszula Lasota oraz Dorota Hadam. Były również propozycje, aby zaprosić na jedno ze spotkań teologa WTL, aby pomógł rozwiązać problemy, wskazał drogę ich pokonania.


Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.