Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 2.12.2015r. 

Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Nowy rok duszpasterski rozpoczął się 29 listopada 2015r. Hasłem przewodnim jest „Nowe życie w Chrystusie”, a najważniejszymi wydarzeniami będą obchody Roku Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ksiądz proboszcz przypomniał zebranym najważniejsze informacje dotyczące okresu liturgicznego, który rozpoczyna każdy Rok Liturgiczny. Warto bowiem, przeżywając adwent wiedzieć, czemu on służy. Adwent to okres, który przygotowuje do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dzieli się na dwie części: 1) do 16 grudnia – jest to przygotowanie do powtórnego przyjścia Chrystusa, liturgia słowa wzywa w tym czasie do czuwania, nawrócenia, zmiany swojego życia. 2) od 17 grudnia liturgia przygotowuje do obchodów pamiątki pierwszego przyjścia Pana Jezusa na świat. Ksiądz proboszcz podkreślił, że mało kto o tym podziale adwentu pamięta, a przecież odpowiednie przygotowanie w nim ma służyć dobremu przeżyciu świąt. Proboszcz podkreślił, jak istotne zatem jest nasze uczestnictwo w mszach roratnich ku czci Maryi i, że jest to msza dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Przypomniał, że w tym okresie obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Dobrym rozwiązaniem, by mobilizować do udziału w Roratach są wszelkie konkursy szczególnie dla dzieci.

 

II część – realizacja tematu zebrania

Następnie ksiądz Nowara dokonał podsumowania minionego roku liturgicznego. Przypomniał najważniejsze wydarzenia tj.: peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanie w parafii Seminarium Odnowy Wiary, którego pokłosiem jest powstanie nowej grupy parafialnej tzw. Wspólnoty Dorosłych, marsz Jana Pawła II, rekolekcje parafialne w Kokoszycach, w których uczestniczyło 60 parafian, koronka na ulicach miast, wprowadzenie relikwii świętego Antoniego. Powyższe wydarzenia, jak podsumował proboszcz, pozostawiły trwały pozytywny ślad w naszej parafii.

 

Niestety ksiądz Nowara wspomniał również o sprawach, które napawają troską kapłanów. Od jakiegoś czasu gwałtownie spada ilość rozdzielanych komunii świętych i w stosunku do roku ubiegłego jest to aż o 6000 mniej. Przyczyn tego zjawiska można wg proboszcza dopatrywać się między innymi w spadku ilości wiernych uczęszczających regularnie do kościoła, a także we wzroście liczby konkubinatów czy związków cywilnych. Proboszcz podkreślił, że w czasie duszpasterskich odwiedzin rodzin zawsze prowadzone są rozmowy z wiernymi motywujące do zmiany życia. Nasuwa się pytanie, dlaczego wielu rezygnuje z komunii świętej? Prawdopodobnie wciąż brakuje świadomości, czym komunia święta jest, dlatego nieustannie warto zwracać uwagę na wartość, jaka płynie z sakramentu Eucharystii.

 

III część – informacja i wolne głosy

Ksiądz proboszcz przekazał informację, że od 8 grudnia obowiązywać będzie nowe prawo procesowe związane z unieważnianiem małżeństw. W ewidentnych sprawach proces będzie trwał 45 dni. Przedstawione zostały pokrótce wyzwania nowego roku liturgicznego. Proboszcz poinformował, że trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii. Do tej pory zgłosiło się zaledwie 11 rodzin. Pani Dorota Hadam zauważyła, że warto przypomnieć wiernym, co oznacza słowo peregrynacja i przybliżyć jej znaczenie.

 

Ksiądz Nowara przekazał także informacje dotyczące organizacji Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Niepokoi fakt, że wciąż niewielu chętnych jest wśród młodych naszej parafii do udziału w tym wydarzeniu. Należy zatem propagować ideę tego przedsięwzięcia wśród młodzieży.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 lutego 2016r.

 

Protokołowała Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.