Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 28.03.2017r.Tematem zebrania PRD było „Określenie peryferii parafii i form dotarcia z Ewangelią”. Spotkanie prowadzone przez przewodniczącego ks. Andrzeja Nowarę rozpoczęto wspólna modlitwą brewiarzową. Ksiądz proboszcz przedstawił porządek zebrania, a następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz proboszcz, inicjując część formacyjną zebrania, przypomniał, iż pierwszym i naczelnym zadaniem - obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego. Nakaz Pana Jezusa doskonale rozumieli apostołowie, którzy głosili Słowo Boże wśród Żydów i pogan. Od tamtych czasów zadanie nie zmieniło się. Kościół bowiem jest misyjny, a jego misją jest przekazywanie Słowa Bożego i docieranie z nim do wszystkich ludzi. Zadaniem każdego chrześcijanina – członka wspólnoty Kościoła jest zwrócenie się ze Słowem Bożym do najbliższego otoczenia, parafii, wreszcie do miejsc, gdzie Ewangelia nie dotarła. Można jednak zauważyć, że terenami ewangelizacyjnymi coraz częściej staje się najbliższe otoczenie. Następnie członkowie PRD zastanawiali się, jak rozumieć pojęcie peryferii, gdzie znajdują się peryferie naszej parafii, gdzie są nasze tereny misyjne, które potrzebują ewangelizacji? Wśród głosów w dyskusji pojawiły się zdania, że statystyka kolędowa mogłaby pomóc w nakreśleniu miejsc największej pustki duchowej. Ksiądz Nowara przypomniał, że w centrum każdego chrześcijanina jest osoba Pana Jezusa. Zatem peryferiami będą te miejsca, gdzie Pana Jezusa brak, peryferia będą tworzyć ludzie nie mający relacji z Bogiem.

 

Pan Roman Wycisk zwrócił uwagę, że grupa zamieszkująca peryferia parafii, żyjąca w oddaleniu od Boga wywiera znaczny wpływ na innych.

 

Pani Dorota Hadam wyraziła zdanie, że dla niej peryferia są wszędzie. Nie da się bowiem wskazać konkretnych miejsc, gdzie potrzeba ewangelizacji jest większa niż gdzie indziej. Obecnie wszyscy potrzebujemy ewangelizacji, odnowy relacji z Bogiem, od młodych po starszych, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu posiadania czy jakichkolwiek innych czynników. Na brak relacji z Bogiem może wpływać brak wiedzy religijnej, który determinuje brak woli rozwiązania problemu nieistniejącej, bądź słabej więzi z Bogiem.

 

Pan Wycisk podkreślił, że ludzie z peryferii mają swoje środowisko. Każdy z nas nie żyje przecież w oderwaniu od innych. Pani Janina Poliwoda przedstawiła swoje rozumienie peryferii. Według niej peryferia można podzielić na trzy typy – konkretne grupy, środowiska, wreszcie miejsca.

 

Pan Bogusław Meiksner przypomniał, że pojęcie peryferii wprowadził papież Franciszek w odniesieniu do Ameryki Południowej. Z jednej strony można tam wskazać centrum – zamieszkane przez ludzi bogatych, dobrze o sobie myślących, dowartościowanych - z drugiej - peryferia, gdzie dominuje bieda, spustoszenie materialne i duchowe. Jednakże nasze pojęcie peryferii, jak podkreślał p. Meiksner, jest bardzo blisko centrum! Wiele z tych peryferii jest przecież w nas, w naszych strukturach. Jako rada parafialna powinniśmy przemyśleć sposoby ewangelizacji parafii oraz nasze zaangażowanie w ewangelizację. Tylko wtedy można zmieniać oblicze peryferii.

 

Pan Stanisław Wróbel pytał, czy jesteśmy w stanie choć jedną osobę zewangelizować? Podkreślał, że jest to trudne i wymaga wielu umiejętności.

 

Proboszcz Nowara zwrócił uwagę, iż jego zdaniem nie należy szukać konkretnego miejsca wymagającego działań ewangelizacyjnych, lecz patrzeć na zjawisko szeroko – przyjąć peryferia jako daleką relację z Panem Jezusem. Każdy z nas w swoim życiu może się w takich peryferiach znaleźć. Każdy z nas musi mieć świadomość odpowiedzialności za własny duchowy rozwój.

Ksiądz Andrzej Nowara zadał członkom PRD pytanie: Czy są sposoby, środki, by zadbać o własny rozwój i rozwój tych, którzy są wokół nas?

 

Ewangelizacja powinna przebiegać od osoby do osoby. Sam papież zachęca do odwagi docierania z ewangelią tam, gdzie jej brak.

Pani Dorota Hadam podzieliła się własnym doświadczeniem w ewangelizowaniu. Przypomniała, że istnieją wspólnoty, których celem jest właśnie ewangelizacja. Można zatem czerpać z ich wiedzy, czy zaprosić do współpracy w dziele ewangelizacji naszej parafii.

 

Pan Bogusław Meiksner wyraził pragnienie, aby w naszej parafii byli ludzie, wśród których mógłby znaleźć oparcie – podkreślił, że w jego opinii ewangelizację należy zacząć od siebie. Nie można bowiem samemu ewangelizować, nie mając samemu głębokiej relacji z Bogiem. Dobrym przykładem jest według pana Meiksnera doświadczenie parafii w Orzegowie, gdzie przez lata osoby działające w różnych wspólnotach w kościele pracowali nad własnym rozwojem duchowym, a kolejnym krokiem jest ewangelizacja całej parafii.

 

Pani Janina Poliwoda podkreśliła, że do ewangelizacji są jeszcze potrzebne pewne umiejętności. Można bowiem być osobą żyjącą wiarą, wzrastającą w wierze, ale można mieć problemy z jej przekazem na skalę ewangelizacji. Podobnie pani Barbara Labus zaznaczyła, że ewangelizatorem musi być ktoś, kto wiarą żyje na co dzień, a nie jest jak faryzeusz, który mówi coś innego i robi coś innego.

 

Ksiądz proboszcz przekazał, że ma w planach przeprowadzenie w parafii tzw. kursu Alfa czyli serii spotkań wyjaśniających podstawy chrześcijaństwa. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Członkowie kursu Alfa odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary, zwracając uwagę na pytania: Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić? W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

 

Kolejną ewangelizacyjną propozycją dla parafii byłyby tzw. parafialne grupy domowe. Tu, jak podkreślił ksiądz Nowara, parafia musi się zarejestrować, przystępując do tej formy rozwoju duchowego. Rejestracja pozwala na otrzymanie potrzebnych materiałów – filmów, konspektów itp. Parafialne grupy domowe to propozycja, która dotarła już do wielu parafii i cieszy się coraz większą popularnością. Ksiądz proboszcz zaprezentował członkom PRD krótki film propagujący parafialne grupy domowe (newpastoral.net). Nakreślił też krótką wizję wprowadzenia tego przedsięwzięcia ewangelizacyjnego w parafii.

 

Grupa inicjatywna przez cztery tygodnie zachęcałaby parafian do zaangażowania się w taką wspólnotę. Według założeń spotkania grup odbywają się co tydzień w domu gospodarza – animatora. Ksiądz proboszcz chciałby rozpocząć tę inicjatywę wraz z nowym adwentem. Będzie to miejsce, gdzie można zapraszać najbliższych, a także tych z naszego otoczenia, którzy potrzebują ewangelizacji.

 

Sprawy bieżące:

- W ostatnim czasie została poświęcona nasza kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest systematycznie nawiedzana przez wiernych,
- Zespół charytatywny naszej parafii proponuje raz w miesiącu porady neurologopedy, które będą się odbywać w domu parafialnym, ponadto członkowie zespołu oferują swą pomoc chorym i opuszczonym członkom parafii,
- Podczas wigilii paschalnej odbędzie się chrzest osoby dorosłej, co będzie nowym ogromnym doświadczeniem i dobrem całej wspólnoty parafialnej,
- Pani Izabela Zmorzyńska – Gierczak wniosła o uregulowanie wjazdu na teren placu kościelnego od strony kaplicy świętego Wawrzyńca,
- Pan Eryk Rzeżucha zaproponował wprowadzenie czasami śpiewu łacińskiego podczas uroczystych mszy świętych,
- Pan Bogusław Meiksner zapytał o ustalenia dotyczące wyborów do nowej PRD,
- Ksiądz proboszcz poprosił, aby członkowie obecnej PRD zastanowili się nad swoim zaangażowaniem i objęciem funkcji gospodarzy parafialnych grup domowych.

 

Kolejne i ostatnie spotkanie obecnej PRD ustalono na 12. 06. 2017r.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.